A-
A+

Hela denna artikeln är en annons

Så frigör du kapitalet i din bostad – utan att behöva sälja

Nekas du lån hos banken? Kreditprövningar kan göra det svårt för många över 60 år att få lån – trots stort övervärde i bostaden. Men det finns en lösning. – Vi erbjuder en trygg låneprodukt utan löpande räntebetalningar och amorteringar som ger 60-plussare möjlighet att få ekonomisk rörelsefrihet, säger Fanny Engströmer Finnsson, bolånespecialist på 60plusbanken.

News55

Annons

Annons

Annons

Annons

Äldre och pensionärer har generellt svårare att få ett lån med bostaden som säkerhet. Enligt en rapport från Pensionsmyndigheten räcker ofta inte ens en genomsnittlig månadsinkomst på 17 000 kronor för att en bank idag ska bevilja ett lån för den som är över 60 år, trots att det finns ett stort övervärde i bostaden *. I dagsläget erbjuder marknaden få lån som är anpassade för äldre. De tidigare seniorlånen som erbjöds av bankerna hade, enligt Pensionsmyndigheten, en löptid som medförde att pensionärer riskerade att tvingas sälja sitt boende vid löptidens slut. Det fanns även risk för att den växande skulden till slut översteg bostadens värde *.

För den som äger sin bostad och har en lägre belåningsgrad än 55 procent har 60plusbanken lanserat en skräddarsydd låneprodukt. Nya Seniorlånet™ hjälper seniorer att frigöra pengar från sin bostad utan att behöva sälja den. Lösningen ska underlätta för människor som fyllt 60 år att förbättra levnadsstandarden.

– Vi såg att det fanns en efterfrågan och ett lånebehov hos de äldre som vi ville möta på ett bättre sätt än förut. Många seniorer upplever att det är tufft att få ekonomin att gå ihop med sina pensioner och de känner att marginalerna är så små att de inte kan unna sig något annat än det allra nödvändigaste, säger  Sarmad Jawady, Affärsområdeschef på 60plusbanken.

Förutom lånealternativet med en större engångssumma är 60plusbanken ensam om att också erbjuda en lånelösning med månadsutbetalningar. Lånealternativen är skräddarsydda så att de kan erbjudas var för sig eller i kombination.

– Med vårt ”Månadskapital” får kunden mer pengar att röra sig med i vardagen. Lånet utgörs av månadsbetalningar på minst 1000 kr som betalas ut till kundens konto varje månad under en bestämd tid, säger Sarmad Jawady.

– Detta gör kunderna möjligheten att få mer att leva på, men också att kunna unna sig det lilla extra. Jag tror att vårt låneerbjudande kan göra stor skillnad för många äldre, inte minst märks det genom alla positiva kundsamtal vi får, säger Fanny Engströmer Finnsson, bolånespecialist på 60plusbanken.

I produkten ingår också en Skuldfri-garanti. Det innebär att låntagaren inte behöver bekymra sig för fallande bostadspriser eller stigande räntor. Lånet kan nämligen inte bli större än bostadens värde vid en försäljning till marknadspris. Det ger en trygghet för kunden och i kombination med Bo-kvar-garantin kan låntagaren tryggt bo kvar i sin bostad så länge hen önskar eller kan.

I ett representativt låneexempel hos långivaren på 600 000 kr med rörlig nominell ränta på 4,5% och månatlig kapitalisering, är den effektiva räntan 4,65%, beräknat på 15 års lånetid, inklusive uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (95 kr/år via autogiro). Lånet löper på obestämd tid, är amorteringsfritt och inga ytterligare avbetalningar görs. Total skuld efter 15 år är då 1 176 933 kr. Detta exempel baseras på aktuell ränta per den 12 augusti 2020.

  • Källa: Pensionsmyndigheten “Marknaden för seniorlån” (2017).
Så fungerar Nya Seniorlånet™
  • Ålder och värdet på bostaden, inte enbart din inkomst, avgör om du är kvalificerad för en kapitalfrigöringskredit – du måste vara minst 60 år för att ansöka.
  • Din lägenhet eller villa med låg belåningsgrad fungerar som säkerhet. Belåningsgraden varierar med åldern och du kan låna upp till maximalt 55 procent av bostadens värde.
  • Om befintliga bolån finns på bostaden löses dessa in vid utbetalning av Nya Seniorlånet™.
  • Du betalar inga löpande räntebetalningar eller amorteringar. Räntan läggs istället löpande till lånet och den totala skulden betalas i sin helhet när du väljer att sälja, flytta eller vid bortgång.
  • Ränteavdrag kan ske när lånet återbetalas eller när bostadens säljs.
  • Du bor tryggt kvar i din bostad så länge du önskar eller kan.
  • En Skuldfri-garanti ingår som innebär att lånet inte kan bli större än värdet på din bostad.
  • Låna en större engångssumma, dryga ut din pension med månadskapital eller kombinera båda alternativen.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss

premium_musicquiz_v1

Är det din tur att vinna?