Finansiell information

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké avseende 2020 – 17 februari 2021.

Finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2020
Första kvartalet 1 juli – 30 september2020

Delårsrapport Q2 2020
Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020

Delårsrapport Q1 2020
Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020

Årsredovisning 2019
Räkenskapsåret 1 januari 2019- 31 december 2019

Delårsrapport Q4 2019
Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december

Delårsrapport Q3 2019
Tredje kvartalet 1 juli – 30 september

Delårsrapport Q2 2019
Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019

Delårsrapport Q1 2019
Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2019

Årsredovisning 2018
Räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018

Delårsrapport Q4 2018
Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2018

Delårsrapport Q3 2018
Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018

Delårsrapport Q2 2018
Andra kvartalet 1 april 2018 – 30 juni 2018

Årsredovisning 2017
Räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017

Delårsrapport Q1 2018
Första kvartalet 1 januari  2018 – 31 Mars 2018

Delårsrapport Q4 2017
Fjärde kvartalet 1 oktober 2017 – 31 december 2017

Delårsrapport Q3 2017
Tredje kvartalet 1 juli 2017 – 30 september 2017

Delårsrapport Q2 2017
Andra kvartalet 1 april 2017 – 30 juni 2017

Årsredovisning 2016 (förkortat räkenskapsår)
Räkenskapsåret 1 juli 2016 – 31 december 2016

Årsredovisning 2015 (förlängt räkenskapsår)
Räkenskapsåret 5 mars 2015 – 30 juni 2016

Aktieägare

Tabellen nedan visar News55:s större aktieägare. Bryngan Invest AB är delägt av Fredrik Lundberg.

Största AktieägareAntal aktierInnehav
Ulfvengren Consulting AB2 750 00027,25 %
CM Adventures AB1 000 0009,91 %
BNY Mellon SA/NV1 000 0009,91 %
Bryngan Invest AB864 1428,56 %
The Int Property AB729 9157,23 %
Dividend Sweden AB711 5937,05 %
Fredrik Lundberg600 0005,95 %
Övriga aktieägare2 434 70124,14 %
Totalt10 090 351100,00 %