PRO: Framtidens pensioner kommer inte ens motsvara halva lönen

Om utvecklingen fortsätter som nu kommer framtidens pensioner inte ens motsvara halva lönen. Det skriver Jan Andersson, ordförande för PRO Skåne.

News55

Annons

Annons

Det svenska pensionssystemet har nu funnits i femton år. Det är hög tid att systemet utvärderas och förändras. En del mål har inte uppfyllts. Pensionerna släpar efter lönerna – fortsätter utvecklingen kommer framtidens pensioner att inte ens motsvara hälften av slutlönen.

Det är inte bara klyftan mellan lön och pension som ökar – ojämlikheten inom pensionärsgruppen ökar också. En allt större andel av pensionärerna faller under det som benämns som EU:s relativa fattigdomsgräns, det vill säga under 60 procent av medianinkomsten (ungefär 11 700 kronor i månaden). De som lever under denna gräns har mat för dagen och tak över huvudet men kan inte unna sig något extra.

Det är främst kvinnor som lever under denna gräns. Dessa kvinnor har förvärvsarbetat hela eller stora delar av sitt vuxna liv i låglöneyrken inom exempelvis vård och omsorg.

Men utvecklingen är inte ödesbestämd. Det behövs långsiktiga åtgärder för att bryta ojämlikheten på arbetsmarknaden. Kvinnodominerade yrken måste uppvärderas och ge högre lön. Men detta tar tid. Därför behövs också åtgärder som ger direkt effekt:

– Taket för bostadstillägget måste höjas från dagens 5 000 kronor i månaden till över 7 000 kronor per månad.

– Skatten på pension och lön måste bli lika.

– Garantipensionen måste räknas upp på samma sätt som inkomstpensionen.

– Bromsen i pensionssystemet ska tas bort.

– Pensionssystemet måste förstärkas genom att avgifter över det så kallade taket går till systemet.

Pensionsgruppen tycks vara på väg att föreslå en annan åtgärd, nämligen att alla ska arbeta längre. Om detta förslag genomförs måste det kompletteras med andra åtgärder för att ojämlikheten inte ska öka.

För det första måste arbetsmiljön bli bättre inom en rad yrken så att det blir möjligt för alla att arbeta något år till som exempelvis inom vården och omsorgen. För det andra måste systemet ändras så att alla de som kompletterar sin inkomstpension med garantipension får full utdelning av att arbeta något år till. I dagens system skulle några ytterligare år innebära höjd inkomstpension men också sänkt garantipension. Ojämlikheten skulle därmed öka.

Jan Andersson, ordförande PRO Skåne

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons