Satsa på våra livserfarna medborgares fysiska aktivitet

Det är aldrig för sent att bli fysiskt aktiv. Tvärtom är det väldigt viktigt för alla som har en stillasittande fritid att börja träna – oavsett ålder. Forskningen har sedan länge visat att seniorer som tränar både förebygger och reducerar såväl fysiska som psykiska åkommor. Därför är det väldigt konstigt att just denna grupp utelämnas i våra offentliga friskvårdssatsningar, menar gym- och friskvårdsföretagens branschorganisation.

News55

Annons

Annons

Varje år satsar staten sju miljarder kronor på barn- och ungdomsidrott. Väl det. Det är nämligen under barndomen som grunden för ett fysiskt aktivt liv läggs. Samtidigt låter staten företagen investera skattefritt i sina anställdas träning, något som tjänar arbetande svenskar väl. Men längre än så sträcker sig inte våra nationella friskvårdssatsningar – trots att många av de som är i störst behov av stöd till fysisk aktivitet inte återfinns i dessa målgrupper.

Förutom att motverka en mängd kroniska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, typ 2-diabetes samt minska risken för fallskador och benbrott, innebär fysisk aktivitet för seniorer även ett lyft för ens fysiska kapacitet.

En brittisk studie visade att åtta veckors styrketräning för 90-plussare ökade muskelstyrkan med 200 procent och ökade gånghastigheten med 50 procent. Vissa behövde inte längre använda gåhjälpmedel och någon blev kvitt rullstolen.

Träning har dock en positiv inverkan på betydligt fler områden än bara den fysiska hälsan. Aktiva seniorer löper mindre risk att utveckla åldersdemens och att drabbas av depression. Samtidigt visar forskningen att fysiskt aktiva seniorer upplever en högre livskvalitet och bibehåller en högre grad av självständighet.

Just därför är det välkommet att regeringen under våren tillsatt en kommission för jämlik hälsa, i vilken bland annat hälsans fördelning baserat på åldersgrupper ska ses över. Kommissionen har här en möjlighet att lägga fram konkreta förslag för hur vi kan ge våra livserfarna medborgare högre livskvalitet med färre åldersrelaterade sjukdomar. Lösningen? Fysisk aktivitet.

För trots att både politiker och de flesta svenskar någotsånär känner till vikten av att röra på sig, dras vi fortfarande med stora samhälleliga problem som konsekvens av stillasittandet. Det beror till stor del på två faktorer.

För det första är det varken lätt att förändra sin livsstil på egen hand eller ens veta hur man ska träna.

För det andra är det många i de stillasittande grupperna som saknar ekonomiska marginaler och helt enkelt inte har råd med vattengympa, gruppträningspass, personlig tränare eller gymkort.

Vi uppmanar därför folkhälsominister Gabriel Wikström och kommissionen för jämlik hälsa att ta ställning för ett individualiserat friskvårdsavdrag som ger alla, oavsett ålder och inkomst, råd att investera i fysisk aktivitet. Det ger individen ett rikare liv samtidigt som vi frigör samhälleliga resurser för vår gemensamma välfärd.

 


Gustav Wiel-Berggren

Annons

Annons

Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons