Stockholmsmoderater: Mer kvalitet och transparens i äldreomsorgen

News55

Annons

Annons

Under rubriken ”Evigt solsken i de uppfyllda målens Stockholm” skrev Dagens Nyheter nyligen om att hur stadsledningskontoret bedömer att det rödgrönrosa styret i Stockholm stads politiska åtgärder svarar mot de mål som man själva satt upp. En av målsättningarna lyder ”Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet.” Detta mål ”uppfylls helt”, anser man.

DN har för en tid sedan uppmärksammat Erzsebet Breuer, 92. Hon uppger själv att hon med pacemaker, diabetes och hallucinationer inte vågar bo själv. Men stadsdelen nekar henne en plats på ett äldreboende eftersom hon bedöms vara allt för frisk. Det är tyvärr inte ett enskilt fall, tidigare under mandatperioden har vi kunnat läsa om andra äldre, som känt sig så ensamma och rädda att man uppgett att man vill dö när staden nekat plats till äldreboende. Sanningen är att det är komplicerat med regelverken kring äldreomsorgen, och vi har inte stött på någon politiker från något parti i Stockholm som inte blir berörd över dessa fall. Det säger dock någonting om hur felaktigt den rödgrönrosa majoriteten arbetar med styrning, när deras egna mätinstrument påstår att ”alla äldre” har det tryggt. Så är det faktiskt inte i Stockholm stad, och då ska man inte heller påstå det.

Detta belyser inte bara att ambitionsnivån för äldreomsorgen behöver bli högre i Stockholms Stadshus. Det visar även hur fel det kan bli när man inte utgår ifrån rätt mått i sin kvalitetsuppföljning. Välfärden har alldeles för få resultatmått som kvalitetsindikatorer. Vi måste bli bättre på att utgå ifrån den enskilda ”nöjdheten” hos människor som utnyttjar våra välfärdstjänster. Poängen med sådana mått är att både säkerställa kvalitet och att främja nytänkande, och de bör ligga till grund för såväl upphandlingar som utvärdering och uppföljning av kvalitet i äldreomsorgen.

Det går inte att politiker sitter och klappar sig själv på axeln och tänker att ”det här funkar bra”, våra system för att mäta kvalitet måste utgå ifrån människors egna upplevelser. Därför vore det även önskvärt med en egen hemsida för stadens alla äldreboenden, där man som boende kan gå in och skriva om sin verksamhet. Att själv eller med hjälp av anhöriga kunna berätta om sin upplevelse och nöjdhet. På så sätt kan andra också få öppen information när man själv ska välja.

Moderaterna driver på för en äldreomsorg med mer transparens, seriösa kvalitetsmått och en reformerad biståndsbedömning.

Anna König Jerlmyr (M)
Oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad

Dennis Wedin (M)

Annons

Annons

Ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare i äldrenämnden i Stockholms stad

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons