Så skapar vi bättre bostäder för äldre - tre handfasta tips

Hur vi skapar attraktiva och socialt inkluderande miljöer för äldre medborgare är en ständigt aktuell fråga, dessvärre ligger den inte högt upp på våra politikers agenda.

News55

Annons

Annons

Jag har som praktiserande arkitekt, genom praktiknära forskning och undervisning på Chalmers, specialiserat mig på just boende för äldre och ger nu tre handfasta tips till våra beslutsfattare.

1, Markanvisa i rätt läge

Genom att planera rätt kan vi förlänga äldres möjligheter att bo kvar i sin bostad och upprätthålla en självständig livsstil även vid hög ålder. Men för att det ska funka behöver man ha med sig ett helhetsperspektiv: från stadsrummet via kvarteret till bostaden. Det handlar till exempel om att välja plats för äldreboende och trygghetsboende med omsorg. I nära anslutning till service och kommunikation. Med tillgång till smarta mobilitetslösningar som underlättar för äldre att enkelt kunna förflytta sig.

Det ska finnas goda, tillgängliga boendealternativ för äldre i alla stadsdelar och orter så att man kan bo kvar i sitt område. Genom att se på statistiken på demografiska utvecklingen i stadsdelar och kommuner kan man tidigt se och möta behoven som finns.

2, Fokusera på närmiljön 

Ju äldre man blir, desto mer krymper världen omkring. Då blir närmiljön och stimulansen i denna väldigt viktig. Exempel på vad man kan tänka på kan vara att se till att det finns sittbänkar i gaturummet där mikroklimatet är allra bäst, att utemiljön kring bostaden har god tillgång till grönska, och dagsljus att skapa spontana mötesplatser både ute och inne, att ge plats för verksamheter som ger liv och social interaktion i bottenvåningarna, kanske även lokaler som kan samutnyttjas av olika aktörer.

Detta är inte ogenomförbara åtgärder. Det handlar om att skapa inkluderande miljöer där olika generationer möts på ett naturligt sätt.

3, Utforma med omsorg!

Det kostar att bo i nyproducerade kvadratmetrar och det är en konst att skapa en kompakt bostad som samtidigt erbjuder goda boendekvaliteter. I gemenskapsboende och trygghetsboende finns gemensamma ytor utanför lägenheten som man har tillgång till och som gör boendemiljön mer variationsrik. Genom att dela kan man få mer. Ny teknik kommer att möjliggöra mer specialiserad vård i hemmet och hjälpmedel för att självständigt kunna sköta sin personliga hygien.

Vi bör utforma lägenhetens planlösning så att det är enkelt att få vård om det skulle behövas. Bostaden ska ha privata zoner även när hemmet också är en arbetsplats för hemtjänst och sjukvårdspersonal. Men vi behöver också jobba med att skapa grundläggande kvaliteter som till exempel en låg fönsterbröstning i sovrummet så att man får goda utblickar även om man är sängliggande.

Slutligen vill jag också tillägga att det behövs många olika sorters boende för den äldre målgruppen, vård och omsorgsboende, gemenskapsboende, generationsboende, nischade boenden och inom det vanliga beståndet. Det finns dessutom ett stort behov av forskning och innovationer på området. Det skulle behövas en ny satsning likt regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” 2010-2012.

Susanne Clase

Annons

Annons

Arkitekt SAR/MSA – White Arkitekter

 

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons