News55

Förväntningarna på inflationen faller till målet

Artikelbild
Inflationsförväntningarna är en viktig måttstock för Riksbanken inför framtida räntebeslut. Arkivbild (Foto: Henrik Montgomery/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 13 juni 2024Publicerad: 13 juni 2024

Inflationsförväntningarna har fallit ned till Riksbankens mål, visar en rapport från Kantar Prospera. Det bådar gott för alla finansiellt pressade hushåll och företag som hoppas på sänkta räntor.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

På ett års sikt väntas en så kallad KPIF-inflation på 2,0 procent, enligt den senaste mätningen. I mars låg förväntningarna i motsvarande rapport på 2,4 procent.

På två års sikt väntas en KPIF-inflation på 2,0 procent, mot tidigare 2,1 procent.

Det kan jämföras med Riksbankens inflationsmål som ligger på 2,0 procent.

På fem års sikt ligger inflationsförväntningarna också på 2,0 procent, ned från 2,1 procent.

Viktig faktor

Mätningarna av Kantar Prospera görs på uppdrag av Riksbanken. Den kvartalsmätning som nu presenteras inkluderar penningmarknadens aktörer men även arbetsmarknadens parter.

Vad marknaden och parterna räknar med för inflation i framtiden är – vid sidan av de faktiska inflationsutfallen som redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) – en viktig faktor för Riksbankens räntebeslut.

Nästa inflationsrapport, där inflationen i maj redovisas av SCB, kommer redan på fredag.

ANNONS

Nästa räntebesked – efter den första sänkningen av styrräntan på åtta år i början av maj – kommer den 27 juni. Riksbanken har inför detta flaggat för att det kan bli två räntesänkningar till på 0,25 procentenheter styck i år, men först under andra halvåret.

Styrräntan väntas sänkas

Snittprognosen för styrräntan bland deltagarna i enkäten ligger på 3,6 procent på tre månaders sikt, 2,8 procent på ett års sikt och 2,4 procent på två års sikt. Där väntas den sedan ligga kvar även på fem års sikt.

Jämfört med motsvarande mätning i mars är det en något snabbare bana nedåt för styrräntan.

KPIF-inflationen visar den vanliga KPI-inflationen, men rensat för effekter av boräntor och är det mått som Riksbanken använder i formuleringen av sitt inflationsmål.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS