News55

Granskning avslöjar: Så smutsiga är våra pensionspengar

Artikelbild
e55
e55
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 25 maj 2022

En granskning visar var miljarder av svenskarnas pensionspengar hamnar. Fjärde AP-fonden har till exempel köpt aktier i bolag som svartlistas av flera storbanker.

ANNONS
ANNONS

Många miljarder av svenskarnas pensionspengar hamnar hos världens största kol- och oljebolag, visar en granskning som Ekonomiekot gjort och som nyhetsbyrån Finwire återger.

De statliga AP-fonderna hade aktier värda minst 22 miljarder kronor i världens 200 största kol- och oljebolag i slutet av 2021. Siffran för 2020 var omkring 15 miljarder.

Det finns stora skillnader mellan fonderna. Första och Andra AP-fonden har nästan inga innehav i fossila bolag, medan Tredje AP-fonden har drygt två miljarder kronor i Fossila bolag. Fjärde och Sjunde AP-fonden har över fyra respektive 15 miljarder i kol- och oljebolag. För båda dessa fonder är det en ökning med miljarder, jämfört med 2020.

Ökningen beror, enligt Fjärde och Sjunde AP-fonden, på att aktierna gått upp i värde, de har inte investerat mer. Ekot uppger att båda fonderna har köpt fler aktier i en del fossila bolag under 2021. Fjärde AP-fonden har köpt fler aktier i bolag som är svartlistade av flera storbanker, dit hör oljebolaget Shell och Anglo American.

– Vi måste kunna genomföra en omställning med någon form av ekonomisk tillväxt. De här bolagen har tagit till sig det och har ambitiösa klimatmål och gör stora investeringar i förnyelsebar energi. Vi tycker att de här bolagen är en del av problemet men också en del av lösningen på problemet, och så länge det förhåller sig på det sättet kan de vara i vår portfölj, säger Fjärde AP-fondens vd Niklas Ekvall till Ekot.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS