News55

Bottenrekord för den allmänna pensionen

En äldre man gör tummen nde. Bottenrekord för den allmänna pensionen, genomsnittet för utbetalning hamnar enligt en ny rapport långt under målet på 60 procent av slutlönen
Bottenrekord för den allmänna pensionen, genomsnittet för utbetalning hamnar enligt en ny rapport långt under målet på 60 procent av slutlönen. (Foto: Unsplash)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 27 juni 2024Publicerad: 27 juni 2024

Enligt en ny rapport har den allmänna pensionen nu nått historiskt låga nivåer med en genomsnittlig utbetalning på 44 procent av slutlönen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det angivna målet är att den allmänna pensionen ska nå upp till 60 procent av slutlönen, men en ny rapport från Folksam visar att genomsnittet hamnar långt under det.

Den genomsnittliga utbetalningen från den allmänna pensionen ligger nu på 44 procent, den totala pensionen har också minskat och uppgår nu enligt Folksam till 70 procent av slutlönen.

Samtidigt går fler personer i dag i pension innan de fyllt 65 än för 20 år sedan.

Färre har tjänstepension

Folksam konstaterar även i sin rapport, Den allmänna pensionen fortsätter att sjunka – en rapport om pensionsnivåerna 2024, att andelen pensionärer som har tjänstepension också har minskat.

År 2014 hade 93 procent av pensionärerna tjänstepension, år 2022 var andelen 89 procent.

Det här har gjort att tjänstepensionens genomsnittliga andel av den totala pensionen har minskat med 1 procent, till 22 procent.

“Det finns tyvärr inte särskilt mycket att fira nu när vårt allmänna pensionssystem i år fyller 30 år. Nuvarande pensionssystem fungerar inte som det var tänkt och det är dagens och kommande pensionärer som får ta konsekvenserna i form av en sämre ekonomisk trygghet”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Den höjda riktåldern

Den höjda riktåldern för pension kommer bidra till att den genomsnittliga allmänna pensionen höjs till cirka 50 procent av slutlönen.

Det krävs dock fler åtgärder än ökande riktålder för att målet om 60 procent av slutlönen ska nås.

Dagens PS skriver att det enligt Folksams rapport krävs att riktåldern höjs med tre år till, vilket skulle innebära en pensionsålder på minst 71 år för dem som är födda 1968 till 1982.

Kan höja pensionen

Folksam föreslår att både intjänade och framtida pensionsrätter höjs, att en gas som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet införs och att garantipensionen moderniseras.

“Det finns sätt som skulle höja den allmänna pensionen med ungefär 30 000 kronor per år, vilket Folksam också redovisat för exemeplvis ledamöterna i pensionsgruppen. Nu är det upp till våra politiker att skyndsamt vidta åtgärder som stärker arbetets betydelse för pensionen och gör pensionssystemet rättvist och robust igen”, säger Håkan Svärdman i pressmeddelandet.

22 miljarder till pensionerna används till annat

Den allmänna pensionen fortsätter att sjunka vilket är bekymmersamt, speciellt för låginkomsttagare. I Folksams rapport 2024 meddelas att den allmänna pensionen nu är nere i endast 44 procent av slutlönen. Det är långt ifrån målet på 60 procent.

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS