News55

Därför måste riktåldern för pension höjas

Pensionsmyndighetens logga. Pensionsmyndigheten räknar med att den genomsnittliga kompensationsgraden, som mäter ingångspension i förhållande till slutlön, kommer höjas med 3 till 4 procent för varje år som den ålder vi tar ut vår pension vid ökar
Pensionsmyndigheten räknar med att den genomsnittliga kompensationsgraden, som mäter ingångspension i förhållande till slutlön, kommer höjas med 3 till 4 procent för varje år som den ålder vi tar ut vår pension vid ökar. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 05 juli 2024Publicerad: 05 juli 2024

Regeringens beslut att fastställa riktåldern för pension år 2030 till 67 är i linje med alla prognoser och innebär praktiskt sett ingen förändring.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Från och med år 2026 kommer åldersgränserna i pensionssystemet kopplas till en riktålder för pension som är rörlig och kommer ändras i takt med att medellivslängden ökar.

Riktåldern baseras på statistik om livslängd och fastställs sex år innan den börjar gälla, det skriver Fredrik Rundkvist i Aftonbladet.

Måste jobba längre

Riktåldern för 2026 till 2030 är 67 år så fastställandet av riktåldern 67 för 2030 är en formalitet, men de nya reglerna kommer få genomgripande konsekvenser.

Alla som är födda på 1960-talet och senare kommer vara tvungna att jobba längre, men deras allmänna pension kommer bli lite bättre är den är för de som blir pensionärer i dag.

Allmän pension kan tidigast tas ut tre år innan riktåldern, alltså vid 64 med gällande riktålder, men garantipension, bostadstillägg samt inkomstpensionstillägg kan tas ut först vid riktåldern.

Ger högre pension

Den lägre skatten på pensionen får du dessutom först från och med januari det år du fyller 68, allt det här beror på att medellivslängden ökar så snabbt, sedan dagens pensionssystem infördes för 30 år sedan har den ökat med nästan tre år.

ANNONS

Då, i början av 1990-talet var den genomsnittliga kompensationsgraden som mäter ingångspensionen i förhållande till slutlönen, 60 procent. För ett par år sedan var den 50 procent.

Om vi skulle ha kvar 65 som genomsnittlig pensionsålder skulle kompensationsgraden fortsätts sjunka eftersom vi lever längre. Pensionsmyndigheten räknar med att den kommer höjas med 3 till 4 procent för varje år som pensionsåldern ökar, det skriver Fredrik Rundkvist i Aftonbladet.

De är Sveriges nya fattigpensionärer

Under många år har de äldsta kvinnorna haft den lägsta pensionen, men nu håller en ny grupp fattigpensionärer som är beroende av bidrag på att växa fram.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS