News55

Fler fruktar: Jag måste jobba till jag är 68 år

jobba
Nästan hälften av svenskarna fruktar att de måste jobba till minst 68 års ålder för att få en trygg pension. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 13 juni 2024Publicerad: 12 juni 2024

Över hälften av kvinnorna tror att de måste jobba till minst 68 år ålder, bland männen är siffran också hög.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Enligt en ny riksrepresentativ Sifo-undersökning som Kantar gjort på uppdrag av försäkringsbolaget Folksam tror 45 procent av männen att de måste arbeta till minst 68 års ålder.

Fler kvinnor, 51 procent, anar samma sak och gemensamt för dem alla är en stor oro för att pensionen int ska räcka till.

Sammantaget tror nästan hälften av svenskarna, 48 procent, att de måste jobba till minst 68 år för att få en trygg pension, en ökning från 42 procent jämfört med i fjol, enligt rapporten.

“De flesta inser att det är bra för pensionen att jobba längre upp i åldrarna, men alla kan inte, eller får inte, jobba tills de är över 67 år gamla. Ett eget pensionssparande är ett sätt att öka den ekonomiska tryggheten på ålderns höst, men den allmänna pensionen behöver också förändras och arbetsmarknaden behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompentens och erfarenhet som finns hos äldre”, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam, i en kommentar till undersökningen.

Var fjärde svarande (25 procent) uppger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 22 procent.

Så många vill slippa jobba efter 65

Drygt 4 av 10 (44 procent) hoppas kunna gå i pension före 65, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året, då var svaret på samma fråga 40 procent.

Folksam efterlyser en reformering av det allmänna pensionssystemet, inklusive en höjning av pensionsrätten, för att fler ska kunna jobba efter uppnådd pensionsålder enligt önskemål.

ANNONS

Det innehåller även införande av pensionsgas och en modernisering av garantipensionen.

Där utöver höjs krav på ett skattegynnat privat pensionsförsäkringssparande som ökar möjligheterna att pensionsspara för den som märker att pensionen blir låg.

ANNONS

Man vill även att arbetsmarknaden blir mer öppen för äldre arbetstagare med lång yrkeserfarenhet. I dag är åldersdiskriminering vanligt på arbetsmarknaden, vilket ytterst är en politisk fråga.

ANNONS

Läs även: Så ödelägger ligor dina pensionsdrömmar News55

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS