News55

Så kan du få ut mer av ditt pensionssparande

Vill du få ut mer av ditt pensionssparande?
En av de stora förklaringarna är att AP7 Såfa är aktiefonden som har några av sina största innehav i amerikanska företag som Microsoft, Apple och AI-bolaget Nvidia.(Foto: Pixabay)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 27 juni 2024Publicerad: 27 juni 2024

Den sjunde AP-fonden har visat sig ge lite bättre avkastning är många andra privata fonder. Här är den stora anledningen:

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Fram till den 31 maj i år har AP7 Såfa gett en avkastning på 12,8 procent, medan genomsnittet för de privata fonderna ligger på 11,8 procent.

Fem års sparande ger en avkastning på 89,9 procent för AP7 Såfa respektive 72,6 procent för de privata fonderna. På 10 år ökar skillnaden till 256,2 procent respektive 159,4 procent.

“Det beror framför allt på den hävstång som innebär att risknivån är högre än i en vanlig global aktiefond. Detta för att ge en högre förväntad värdeutveckling. Det har lönat sig att ta risk nu eftersom det gått bra på aktiemarknaden och AP7 har dessutom varit framgångsrika i sin förvaltning och tajming”, berättar Monica Zettervall för DN, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Större risk i sparandet ger högre avkastning på längre sikt

En av förklaringarna till att AP7 Såfa går bra är att aktiefonden har några av sina största innehav i amerikanska företag som Microsoft, Apple och AI-bolaget Nvidia. Samtidigt har den amerikanska börsen gått stabilt uppåt i jämförelse med börser i många andra länder.

Runt fem miljoner svenskar sparar sin premiepension via den sjunde AP-fonden, också kallad AP7. Den som inte gör ett aktivt val för sin premiepension får den automatiskt placerad i soffliggarportföljen AP7 Såfa, som består av en räntefond och en aktiefond. Det går även att välja egna fonder för sin premiepension.

Sverige saknar incitament för pensionssparande
Sverige utmärker sig internationellt genom att helt sakna incitament för eget pensionssparande. Enligt jämförande studier är det bara i Argentina som sämre förutsättningar finns för eget sparande till pensionen. (Foto: Pixabay)
ANNONS

ANNONS

Vi måste börja pensionsspara mer

Ungefär 6 av 10 svarade i en färsk Novus-undersökning, att de anser att skattehöjningar på sparande i investeringssparkonton; så kallade ISK, är fel väg att gå. Drygt 50 procent svarade att de skulle utöka sitt pensionssparande eller börja pensionsspara om det blev skattemässigt fördelaktigare.

Sverige utmärker sig internationellt genom att helt sakna incitament för eget pensionssparande. Enligt jämförande studier är det bara i Argentina som sämre förutsättningar finns för eget sparande till pensionen. 

Det säger en del om läget och att det då är viktigt att genomföra vissa förändringar för att uppmuntra till ett aktivare sparande.

En viktig anledning till eget pensionssparande är att det ökar tryggheten för ens egen framtid.

Om AP7

● AP7 Såfa är en åldersanpassad portfölj som förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden.

ANNONS

Den som inte gjort något val för sin premiepension får den placerad i AP7 Såfa.

● AP7 Såfa består av en räntefond och en aktiefond. Upp till 55 års ålder placeras pengarna enbart i aktier, därefter blir sparandet mer utspritt för att minska risken i sparandet.

● AP7 aktiefond har en hävstång som innebär att fondens värdeutveckling förstärks jämfört med den underliggande marknadens utveckling. Nackdelen är att risken är större om börsen går ner.

● AP7 aktiefond förvaltar 1139,2 miljarder kronor. 62 procent av innehaven är placerade i Nordamerika, 18 procent i Asien och 16 procent i Europa.

Läs också:

Dags att återinföra subventionerat pensionssparande

Ökat pensionssparande skapar mindre oro

De pensionssparar mest i hela världen

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS