News55

Skattebetalarna fick stå för regionens miljonförluster

Region Gävleborgs loppa på en tegelfasad. Primärvården som drivs i regi av Region Gävleborg har under flera år gått med flera miljoner i förlust
Primärvården som drivs i regi av Region Gävleborg har under flera år gått med flera miljoner i förlust. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 14 juni 2024Publicerad: 14 juni 2024

Den offentliga primärvården inom Gävleborg har de senaste fem åren gått med 463 miljoner kronor i förlust, en förlust som skattebetalarna fått stå för.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sedan flera år kämpar Region Gävleborg med stora underskott och i mars i år publicerades en rapport om underskotten i regionens primärvård, det skriver Tidningen Näringslivet.

Det var politikera i regionen som beställde rapporten av Sirona Health Solutions, som tidigare har gjort flera utredningar åt svensk hälso- och sjukvård.

“De fick i uppdrag att titta på orsakerna till att de offentliga hälsocentralerna går med underskott medan de privata inte gör det, samt vad man kan göra åt det”, säger regionstyrelsens ordförande Patrik Stenvard (M) till TN.

463 miljoner kronor

Region Gävleborgs egendrivna primärvård fick ett underskott på 172 miljoner under 2023 och de senaste fem åren har primärvården haft 463 miljoner kronor i underskott.

Underskotten har täckts med skattemedel och enligt regionen har skattebetalarna betalat 18 procent mer per patient för den offentliga vården, jämfört med den primärvård som drivs privat.

Rapporten fastslår att det inte går att förklara skillnaden med att privata vårdcentraler har bättre lägen eller mer lättbehandlade patienter utan patientmixen är likvärdig.

Inte heller kvalitetsaspekter är en del av förklaringen. Underskotten beror enligt rapporten helt och hållet på kostnadssidan.

ANNONS

I rapporten ger patienterna dessutom vården i regionens regi sämre betyg för helhetsintryck än vården i privat regi.

Personalkostnader och produktivitet

Enligt rapporten beror underskotten i regionens primärvård på höga hyrpersonalkostnader och lägre produktivitet per medarbetare, exempelvis behandlas färre patienter per läkare i regionens regi.

Regionen har också problem med hög sjukfrånvaro och anställda som säger upp sig, regionens höga personalkostnader kan enligt rapporten härledas till sämre styrning, kultur och ledning.

Rapportens slutledning är att, för att rätta till underskotten behöver Region Gävleborg antingen sälja alla hälsocentraler till privata aktörer eller starta ett stort omställningsprogram för den egenproducerade vården, det skriver TN.

Vårdkonflikten: Då går tidsfristen ut

På torsdagen lämnar medlarna sitt bud till parterna i den pågående vårdkonflikten. Senast på fredag klockan 13 ska parterna svara på hur de ställer sig till budet.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS