News55

Skattehöjning för svenska spelbolag 1 juli 2024

Artikelbild
News55 Partner
News55 Partner
Uppdaterad: 04 juli 2024Publicerad: 01 juni 2024

Den 1 juli 2024 höjs skatten på behållningen för licenspliktiga spel i Sverige. Spelskatten är en så kallad punktskatt, en särskild konsumtionsskatt på utvalda varor och tjänster. Den nya procentsatsen för spelskatten kommer att ligga på 22 %.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den nya skattesatsen innebär en höjning med fyra procentenheter från tidigare 18 %. En betydande förändring för de spelbolag som valt att licensiera sin verksamhet i Sverige. Men vad betyder detta egentligen för den svenska spelbranschen och de svenska konsumenterna? 

Strikta krav på verksamheten för svenska spelbolag

Alla spelbolag som vill bedriva verksamhet i Sverige måste ansöka om en särskild licens hos svenska myndigheter. Spelinspektionen är den myndighet som sköter licensieringen av spelbolag, liksom har ansvar för den allmänna översynen av spelmarknaden i Sverige. Kraven som ställs på svenska casinon är, precis som Bruno Berlafa från  Casinoburst nämner, att betrakta som strikta i en jämförelse med internationella casinon.

Redan innan höjningen trätt i kraft i juli månad har Sverige jämfört med många andra länder i världen en hög spelskatt. Det innebär att företag i spelindustrin får behålla en mindre del av vinsten här än i andra länder. Detta är helt i enlighet med nuvarande svensk spelpolitik, och är en linje som har följts av höger- såväl som vänsterregeringar. 

Nätcasinon som drivs av spelbolag som är godkända av Spelinspektionen brukar kallas för online casinon med svensk licens. Den svenska licensen gör att casinot kan använda svenska som språk i all kommunikation med sina kunder, samt erbjuda spel för svensk valuta. Spelbolaget har även tillstånd att marknadsföra sitt eller sina casinon direkt mot svenska kunder. 

ANNONS

Svensk spelmarknad omsätter rekordbelopp

Utan svensk licens kan ett spelbolag inte vara en aktiv aktör på den svenska spelmarknaden, som mellan åren 2006 och 2023 ökade sin omsättning från 15 miljarder till 27,1 miljarder. Särskilt efter avregleringen av det svenska spelmonopolet 2019 växte det som brukar kallas för iGaming till en ekonomiskt sett riktig framgångsbransch i Sverige. 

Det finns alltså en hel del pengar att hämta för spelbolag som ger sig in på den svenska spelmarknaden. I dag är ett flertal internationella spelbolag licensierade för spelverksamhet i Sverige. Men frågan är hur länge till man anser det vara en lönsam marknad, sett till det ökade skattetrycket?

ANNONS

Utländska spelbolag kniper andelar av den svenska spelmarknaden

Det finns inga lagliga hinder för svenska spelare att spela på casinon utan svensk licens. De spelbolag som valt att inte etablera sig i Sverige avsäger sig alltså inte de svenska kunderna, utan endast möjligheten att kommunicera med dem på svenska, göra reklam som riktas direkt till dem och att erbjuda spel för svenska kronor. 

I en alltmer globaliserad värld har även äldre generationer blivit vana att handla från utländska e-handelssajter och beställa utländska digitala prenumerationer online. Tröskeln för svenska spelare att vända sig till utländska spelsajter är alltså inte så hög. Dessutom innebär utländska casinon i vissa fall att man inte behöver betala skatt på sina vinster

När man tittar på siffror för den svenska spelbranschens omsättning behöver man alltså vara medveten om att beloppet endast speglar hur det går för svenska spelbolag. Inte hur stora summor svenska konsumenter faktiskt spelar för varje år, eftersom spel på utländska spelsajter inte är medräknade.

Därför höjer regeringen spelskatten

Att höja spelskatten innebär alltså en risk för att den svenska spelmarknaden blir mindre attraktiv för utländska företag. Det innebär också att utbudet av inhemska nätcasinon och spelsajter minskar för svenska konsumenter, som då i högre grad kan välja att söka sig utomlands.

Samtidigt sker en sådan här skattehöjning aldrig utan underliggande motiv. I Regeringens förslag från 2023 kan man läsa en utförlig motivering bakom den föreslagna skattehöjningen, som nu alltså gått hela vägen till antagen ändring. 

Regeringen framhåller finansiering av statlig verksamhet som det primära syftet med skattehöjningen. I förslaget framgår att man valt en försiktig väg, just med anledning av att man inte vill att för stor andel av svenskarnas spelande ska ske hos utländska bolag. En höjning till en nivå på runt 30 % verkar i dagsläget vara utesluten, enligt regeringsförslaget.

ANNONS

Så mycket pengar får staten in på den höjda spelskatten

Den svenska spelmarknaden omsätter som sagt stora belopp varje år. Detta innebär att en skattehöjning med fyra procentenheter kommer att dra in betydande belopp till statskassan. Enligt Regeringens förutsägelser i skatteförslaget kommer skattehöjningen innebära ökade skatteintäkter på runt en halv miljard kronor varje år på sikt.

Så påverkas konsumenterna av den höjda spelskatten

I förslaget finns även en bedömning av vad konsekvensen av en höjd spelskatt kommer att bli för konsumenterna: högre pris på spel hos svensklicensierade bolag. Det kommer knappast som någon överraskning, eftersom skattehöjningar på varor och tjänster i stort sett alltid tas ut från slutkonsumenten oavsett vilken marknad det handlar om.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
News55 Partner
News55 Partner

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte News55 eller redaktionens åsikter.

News55 Partner
News55 Partner

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte News55 eller redaktionens åsikter.

ANNONS