A-
A+

Följ årets Äldreriksdag och ta upp kampen mot ålderismen!

Sverige är unikt i världen när det gäller diskriminering på grund av ålder, ålderism. Trots att vi har lagar mot ålderism följs de inte. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. Det finns alltså en lag, som ingen tycks bry sig om.

Artur Ringart

I första hand handlar det om en attityd som finns i vårt samhälle,  där det är bra att vara ung och dåligt att ha lång livserfarenhet. Det här måste motarbetas.

Många yngre kanske inte tänker på det, men det blir påtagligt när du närmar dig 50 år och står utan arbete. Då blir du inte ens kallad till anställningsintervjuer. Du sorteras bort direkt på grund av din ålder. Jag har hört många berättelser från verkligheten om människor, med hög kompetens, med lång livserfarenhet, men som företagen inte vill ha. Människor som förtvivlat  och misströstat i jakten efter nytt arbete. Men det handlar inte bara på jobb. Ålderismen smyger sig in på andra områden som sjukvården och hur äldre blir bemötta.

Jag brukar använda vårt högsta beslutande demokratiska organ, Sveriges riksdag som ett exempel. Efter det senaste valet var det sex personer i riksdagen som var 65 år eller äldre. Just nu, inför det stundande valet, är det femton personer i riksdagen som är 65 år eller äldre. Men efter höstens val kommer det att vara färre.

Riksdagen speglar inte befolkningen

Det beror på att de politiska partierna har valt att inte sätta de med livserfarenhet på valbara platser som sina vallistor. Det trots att vi med lång livserfarenhet är 28% av väljarkåren. Sveriges riksdag är inte en spegel av Sveriges befolkning.

Visst kan yngre riksdagsledamöter vara bra talespersoner även för de som är äldre, men lång livserfarenhet är en kompetens som man inte kan läsa sig till. En 65-årig riksdagsledamot, kan och vet mer om det verkliga livet än en 35-årig. Jag tror på en bra blandning av åldrar i riksdagen, där även de som är 65 plus finns med. För att åtgärda det här kan vi som röstar, kryssa för en person med lång livserfarenhet på vallistan. Det är ett sätt att påverka höstens val och minska Ålderismen i riksdagen. 

Efter hösten val lämnar riksdagens äldsta ledamot, Barbro Westerholm (L), riksdagen efter en lång och trogen tjänst. Så här säger hon till tidningen Senioren, att man som äldre ska agera för att motverka Ålderismen:

– Svara aldrig med att ”Jag är bara pensionär” på frågan ”Vad gör du?”. Svara i stället med vad du gör. Visa att du är stolt över det. Oavsett om det är stort eller smått. 

Ålderismen är också ett av tre ämnen som kommer att tas upp i årets Äldreriksdag den 23 augusti

På plats finns samtliga politiska riksdagspartier. Meningen är att de ska ge klara oss besked inför valet. Riksdagen börjar kl 10.00 och ni kan följa den direkt på News55.se eller på YouTube, någon av pensionärsorganisationernas hemsidor eller eventuellt i SVT Forum. Debatten leds av rutinerade och livserfarne fd. SVT programledaren Sverker Olofsson.

Artur Ringart
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.