Hela denna artikeln är en annons

Hur mår ditt hus? Här är fem varningstecken att ha koll på

Lutar golven i ditt hus? Har du noterat sprickor i väggar och fasad?  Då kan det vara tecken på att ditt hus inte står på stabil grund. Att åtgärda sättningar behöver varken bli dramatiskt eller kostsamt. Det finns en metod som är effektiv, prisvärd och med minimal störning för dig som bor i huset.

News55

Annons

Annons

Sättningar i hus beror oftast på att förhållandet i marken förändras – detta i sin tur orsakar skador på huset. Under tid kan sättningar resultera i att fundamentet ger vika eller att huset sjunker. För en villaägare är detta ett mardrömsproblem. Åtgärdas inte problemet sjunker värdet på huset och med tiden kan skadorna förvärras ytterligare. Reparationer är å andra sidan kostsamt, omständligt och långdraget samtidigt som man får räkna med att hemmet förvandlas till en byggarbetsplats.

Men det behöver faktiskt inte alls bli så dramatiskt. Istället för det omständliga arbetet med att ta bort golven för att påla så går det att behandla enbart de delar som behöver fixas. Geobear har stabiliserat sättningar i över 200 000 projekt med hjälp av sin beprövade teknik. Geobear-metoden är snabbt och tyst, helt utan schaktarbeten med tunga maskiner. Det enda som krävs är borrning av små inte större än en 10-krona och med en meters avstånd i det drabbade området, som används för att injektera materialet geopolymer där sättningsproblemet finns. Inom någon minut ser man resultatet och efter 15 minuter är området så stabilt att till och med en lastbil skulle kunna köra över utan problem. Två personer och en lastbil lastad med material och utrustning är vad som krävs och arbetet tar normalt en till ett par dagar att genomföra. Husägaren behöver dessutom inte ens lämna hemmet då allt arbete i de flesta fall sker utanför huset väggar. Och även om arbetet behöver göras inomhus så kan man vara kvar i huset.

Misstänker du att det finns risk för att ditt hus har, eller är i riskzonen att få, sättningsskador?

Här är tips på varningstecken att ha koll på:

  1. Markens bärighet. Om huset står på mark med dålig bärighet, det vill säga mark som av någon anledning inte längre är stark nog att ge stöd åt ditt hus. Typiska tecken är på dålig markbärighet är ojämna betonggolv, sprickor i kakelgolv och i väggar.
  2. Sprickor i väggar och fasad. Sprickor i väggar är inget ovanligt och det är lätt att strunta i dem när de uppkommer. Men sprickor kan vara ett första varningstecken på en allvarlig sättningsskada. Särskilt sprickor på fasad.
  3. Sjunkande golv. Detta är ett tydligt tecken på en sättningsskada. Beroende på golvkonstruktion kan antingen marken under grunden sjunka och göra så att golvet följer med. Eller så kan bärande väggar som golvet är förankrade i sjunkit och på så sätt tagit med sig golven.
  4. Dörrar och fönster som sitter fast. Kärvar dörrar och fönster? Tillsammans med sprickor i väggarna kan svåröppnade dörrar eller fönster vara tecken på sättningsskador, speciellt om det uppkommer plötsligt.
  5. Hittar du ett eller flera tecken på misstänkta sättningsskador bör du snarast boka en sättningsinspektion. Ju tidigare anledningen till sättningar kan lokaliseras desto bättre.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons