A-
A+

Hela denna artikel är en annons

Cancerföreningen PALEMA lanserar Blåljuscancer

5-årsöverlevnad ett urval av olika cancerdiagnoser, PALEMAs märkta med loggan.

All cancer är allvarlig och all cancer måste behandlas skyndsamt. Men det finns några cancerdiagnoser där tid är en extra viktig faktor för chansen att överleva. Det är dessa som Cancerföreningen PALEMA arbetar med. Diagnoserna är cancer i PAnkreas (bukspottkörteln), LEvern och gallvägarna samt MAtstrupen och magsäcken, det som går under benämningen ”övre buk”.

Story Media

Gemensamt för dessa diagnoser är att de har väldigt låg överlevnadsprocent där pankreascancer är sämst i klassen med bara cirka 8% som lever fem år efter diagnos. En annan gemensam faktor är att symptomen är vaga och att diagnosen ofta ställs i ett sent skede. Mer än hälften av de personer som idag insjuknar i dessa diagnoser har så omfattande tumörväxt vid diagnostillfället att ingen botande behandling kan erbjudas utan endast palliativ.

Det är av den anledningen som Cancerföreningen PALEMA lanserar begreppet Blåljuscancer för dessa diagnoser. Föreningen vill bland annat att så fort misstanke om någon av dessa diagnoser uppstår måste specialistuppföljning ske omgående. I Sverige är tiden från diagnos till behandling ofta för lång, vilket gör att man inte kan uppfylla angiven tid inom SVF (Standardiserat Vårdförlopp) i någon av vårdens regioner. För vissa andra cancerdiagnoser kan man komma på drop-in tider och få bedömning inom två veckor.

Men även att vänta de lagstadgade månaderna för att få en tid hos specialistmottagning innebär oftast att det är för sent om det skulle visa sig att misstanken stämmer. Sedan måste behandling också startas omgående. Alla steg i kedjan från misstanke till behandlingsstart är extremt tidskritiska. Därav begreppet Blåljuscancer.

En annan viktig del av Blåljuscancer är medvetenhet. Eftersom symptomen är så vaga är det extra viktigt att i första hand vårdpersonalen, men även gemene man, känner till dem. Inte sällan upptäcks dessa cancersjukdomar som en bieffekt av andra behandlingar och undersökningar och då, som sagt, ofta i ett alldeles för sent skede. 

De bortglömda cancerdiagnoserna

Eva Backman, Ordförande Cancerföreningen PALEMA”Dessa cancerdiagnoser kallas ibland för ’de bortglömda cancerdiagnoserna’ eftersom de i antal är relativt få, men desto dödligare. Den genomsnittliga överlevnaden för dessa diagnoser sett över 5 år är mellan 8 och 25 % beroende på diagnos. För flera andra cancerformer är överlevnaden upp till ca 90%. I genomsnitt överlever idag 70% av alla som diagnostiserats med cancer!”, säger Eva Backman som är ordförande för Cancerföreningen PALEMA.

Hon fortsätter: ”Vi har tyvärr sett att många med våra diagnoser har avlidit på grund av att de varit tvungna att vänta i vårdköer. Trots detta bedrivs sorgligt nog mindre forskning inom våra diagnoser jämfört med de vanligaste cancerdiagnoserna. Vi vill därför att dessa cancerdiagnoser klassas som AKUTA sjukdomar som kräver ett SNABBSPÅR till vården och där man behandlas av SPECIALISTER på respektive diagnos!”

Fakta:

PALEMA är den första och hittills enda svenska cancerförening för dem som fått cancer i övre buken, dvs i pankreas (bukspottkörteln), levern, gallvägarna, magsäcken eller matstrupen. Det är även en förening för anhöriga och närstående samt för professionen. 

Läs mer om begreppet Blåljuscancer och vidare om Cancerföreningen PALEMA

Story Media
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.