A-
A+

Hela denna artikeln är en annons

Kompetens har ingen åldersgräns!

Kreativitet, energi, innovationskraft och flexibilitet – vem säger att det är egenskaper bara yngre människor besitter? Oavsett om du vill jobba längre eller ser fram emot tidig pension, slår vi ett slag för att Sverige behöver värdesätta all typ av erfarenhet. 70 kallas det nya 50 – och kompetens har ingen åldersgräns!

News55

Arbetsgivare letar ofta efter ”unga med potential”, trots att vi senare i karriären får allt mer erfarenhet. När företag ska omorganiseras eller spara pengar är det ofta mer seniora medarbetare som får erbjudanden om att lämna företaget. Även om generösa avtal fortfarande förekommer idag, framförallt för privatanställda tjänstemän, så kommer det att bli allt svårare för företag att fortsätta med dessa i framtiden.

– Forskning tyder på att produktiviteten bevaras långt upp i åldrarna och till och med ökar hos akademiker i takt med åldern. Trots det finns tyvärr en utbredd bild av äldre som förändringsobenägna teknikskeptiker som har svårt att lära nytt. När ålderismen leder till att de som vill och kan jobba längre inte får göra det blir detta ett samhällsproblem, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Jobba vidare eller gå i pension? 

Att jobba vidare efter 65 kan ge rejält klirr i kassan. Varje extra arbetsår ger cirka 7–8 procent högre pension – för resten av livet. 

– Om du fortsätter att arbeta efter din 66-årsdag betalar du dessutom mycket lägre skatt på inkomsten, på grund av dubbelt jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag, säger han.  

Mattias konstaterar att gränsen mellan arbete och pension ofta kan vara flytande.

– Ur hälsosynpunkt är 70 det nya 50 och i och med att vi blir allt friskare ser vi att övergången mellan arbete och pension blir mindre skarp. Allt fler kombinerar pension med arbete idag. Men fler friska år medför också ett ökat behov av en jämnare pension under en längre tid, säger han.

Sänk inte risken för tidigt


Den allmänna pensionen varar alltid livet ut men för tjänstepension och privata pensioner finns möjligheten att ta ut sparandet på så kort tid som fem år. Här finns en risk att många väljer att ta ut större delar av sin pension för snabbt, varnar Mattias Munter.  

Ett annat vanligt misstag är enligt pensionsekonomen att dra ned på risken i sparportföljen för tidigt.

– Självklart ska man inte spekulera vilt med sitt pensionskapital, men det kan vara klokt att ha kvar ett ben på aktiemarknaden även under utbetalningstiden. Det blir samtidigt själva förutsättningen för stigande pensionsutbetalningar som åtminstone kan hänga med prisutvecklingen för allt roligt man vill göra som pensionär, säger Mattias.

Tips för dig som gått i pension

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova vårt medlemskap i en månad för endast en krona!