A-
A+

Hela denna artikeln är en annons

Projekt för äldre med funktionsnedsättning får pengar ur Arvsfonden – så går det till

Arvsfonden utlyser fler projektansökningar för äldre med funktionsnedsättning. – Det handlar inte om att hjälpa utan om att låta personer med funktionsnedsättning själva få ta större plats. Helst ska de själva vara med och forma verksamheten, säger Hans Andersson som är enhetschef hos Arvsfonden.

News55

Projekt för äldre med funktionsnedsättning ska bidra till att förbättra möjligheterna och förmågan för människorna att delta i samhällslivet. Projekten ska arbeta aktivt för att häva fysiska och strukturella hinder som gör att dessa människor hindras från att ta plats. Arvsfonden vill stötta engagemang som ökar tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre med funktionsnedsättning.

Hans Andersson är enhetschef hos Arvsfonden. Han berättar om äldre med funktionsnedsättning:
– Vi vill ha in fler projektansökningar! Det är viktigt att äldre med funktionsnedsättning kan ha ett bra liv och ha samma möjligheter och tillgång till samhällsfunktioner som alla andra. Det handlar inte om att hjälpa utan om att låta personer med funktionsnedsättning få ta större plats och öka sitt inflytande. Helst ska de själva vara med och forma verksamheten. Det finns goda möjligheter för fler projekt att få ekonomiskt stöd ur Arvsfonden.

Äldre med funktionsnedsättning är en bred målgrupp. Funktionsnedsättningen behöver inte vara medfödd, utan det kan vara en åldersrelaterad nedsättning.

– Det kan vara olika demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom eller synnedsättningar och hörselnedsättningar. Om projektet riktar sig till personer med funktionsnedsättning kan man skicka in en projektansökan för att få ekonomiskt stöd ur Arvsfonden, berättar Hans Andersson.

Han berättar att det som gör ett projekt framgångsrikt är att man har med sig personer med funktionsnedsättning mycket tidigt och redan i planeringsstadiet:
– Innan man skickar in ansökan ska man ha haft en dialog tillsammans så att personer med funktionsnedsättning är med från start till mål och även efter projektets slut.

Två olika typer av stöd

Man kan ansöka om projektstöd eller lokalstöd.

– Lokalstöd handlar om att man ansöker om pengar för att bygga om-, bygga till- eller bygga en helt ny anläggning eller lokal. Lokalstöd är jätteviktigt, understryker Hans. Projektstöd innebär att man utvecklar en verksamhet eller hittar nya metoder i ett projekt.

Ideella föreningar och icke-vinstdrivande organisationer kan ansöka om lokal- och projektstöd. Det kan exempelvis vara funktionshindersorganisationer, studieförbund eller pensionärsföreningar. Det finns även möjligheter för kommuner och landsting att ansöka om ekonomiskt stöd ur Arvsfonden.

– Vi ser gärna fler samarbeten mellan offentliga aktörer och organisationer och jag välkomnar fler projektansökningar, säger Hans.

Här kan du ansöka om lokalstöd och projektstöd.

Kriterier att uppfylla

Det finns tre kriterier man behöver uppfylla för att skicka in en projektansökan för att få ekonomiskt stöd ur Arvsfonden.

– Projektet ska vara nyskapande och utvecklande. Man ska kunna motivera varför man ansöker om ekonomiskt stöd. Det andra kriteriet handlar om delaktighet före, under och efter projektet. Det tredje kriteriet handlar om sätta upp en rimlig plan för överlevnad. Man ska kunna visa hur verksamheten ska leva vidare när Arvsfondens pengar tagit slut, berättar Hans.

Två exempel på projekt för äldre med funktionsnedsättning är Läslust hela livet! och Sprida mening.

– Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar har startat upp ett projekt som heter Läslust hela livet! Det är högläsning för boende inom äldreomsorgen och personer med demens. Det andra projektet heter Sprida mening och syftet med det är att stimulera äldre med en medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning genom att läsa berättelser och på så vis väcka minnen till liv, avslutar Hans.

Här kan du läsa mer om Läslust hela livet och Sprida mening.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss

banner_sthlm

Nu kan du prova News55 Premium i två veckor för endast 19 kr.

Nu kan du prova News55 Premium i två veckor för endast 19 kr.

Prova idag och få tillgång till allt vårt innehåll!