A-
A+

Hela denna artikeln är en annons

Så funkar flytträtten och det här ska du tänka på

Grattis alla pensionssparare! Från och med 1 juli har flytträtten utökats, vilket ger dig möjlighet att påverka din pension. Det handlar om en ny lag som gör det möjligt att flytta fond- och depåförsäkringar som tecknats före 2007. Rätt använd är det en möjlighet att skapa bra förutsättningar för din framtida pension.

News55

Efter en lång karriär kan du ha din pension utspridd på flera ställen. Här kan det vara smart att samla ihop pensionen för att få bättre överblick, eller bättre försäkringsvillkor. Utgå ifrån det du redan har för att se om en flytt kan ta dig till ett bättre läge. Genom en flytt kan du få fler förvaltningsalternativ, lägre avgifter eller bättre anpassade försäkringsskydd för just dig.

Ta reda på hur ditt försäkringskapital förvaltas idag, vilka avgifter som gäller, vilket försäkringsskydd som ingår och om pensionsutbetalningarna omfattas av någon garanti i ditt nuvarande avtal innan du flyttar. Genom att logga in på minPension.se kan du se alla delar av din pension och ta gärna kontakt med en rådgivare om du behöver hjälp.

Flytta din pension till Skandia – tre enkla steg

Flytträtt är en möjlighet att göra nya val för ditt pensionssparande, oavsett ålder.

Att flytta sin pension innebär mer än att bara flytta en påse pengar. Eftersom en flytt rent praktiskt innebär att säga upp ett gammalt avtal och teckna ett nytt avtal med nya villkor är det bra att fundera på vilka behov du har.

Ju mer försäkringsskydd du behöver och redan har i din nuvarande försäkring, desto svårare kan det vara att få något motsvarande i en ny lösning. Det kan handla om efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd för familjen, eller garanterade utbetalningsbelopp när det är dags för pension.

Försäkringsskyddet ska anpassas till det som passar din livssituation bäst medan frågan om hur pengarna ska förvaltas till större del handlar om tid och intresse för kapitalförvaltning. För pensionssparande är de vanligaste alternativen Traditionell förvaltning eller fondförsäkring. Traditionell förvaltning kan passa den som inte själv vill vara aktiv och är för de allra flesta en bra bas för pensionssparandet. En bas som enkelt kan kombineras med fondförsäkring där du själv kan vara aktiv och påverka placeringar och risknivå. Ju närmare du kommer pensionen, desto viktigare blir det att fundera över flexibiliteten vid utbetalning och hur du vill att pengarna ska förvaltas under den tiden.

Fördelar med att välja Skandia

  • Trygghet eller flexibilitet

Välj sparandet som passar dig bäst – antingen tryggt i traditionell försäkring med garanti där Skandia sköter jobbet, eller i fondförsäkringen där du själv väljer fonderna du vill placera i.

  • Enkelt att spara hållbart

Skandia tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer såsom klimat, miljö, mänskliga rättigheter och korruption i både traditionell förvaltning i Skandia Liv och i sitt utbud av fonder.

  • Smidigare utbetalning

Det blir lättare att ta ut din pension när det är dags. Du slipper hantera val hos olika aktörer och hanteringen vid utbetalning är smidig och digital.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.