A-
A+

Hela denna artikeln är en annons

Det här oroar Sveriges seniorer

Det finns tre saker som oroar Sveriges seniorer mest. Det visar en Novus-undersökning som försäkringsbolaget Skandia låtit göra. Men det finns lösningar på problemen.

News55

Hur är läget? Egentligen.

När vi frågar svenska folket just det svarar sju av tio att de mår bra. Det är glädjande! Och i åldersgruppen 65-79 år är siffran ännu högre – hela åtta av tio. Ännu bättre! 

Samtidigt uppger 13 procent av svenskarna att de mår dåligt. Motsvarande siffra bland Sveriges 65-plussare är 7 procent.  

– Att ställa frågan ”Hur är läget?” – och verkligen lyssna på svaret – är kanske mer relevant än någonsin. Det är så lätt att svara ”Det är helt ok” och egentligen mena något annat. Vi behöver fånga upp signaler hos varandra, säger Kristina Hagström.

Hälsa i fokus

På pensionsbolaget Skandia är hälsa alltid i fokus. För allt hänger ihop. Under karriären ska du må bra, kunna jobba och spara till din framtid. Därför har Skandia en tjänstepension med hälsoförsäkring vilket hjälper till för att förebygga sjukskrivning. Och i livet efter karriären ska du kunna känna ekonomisk trygghet och få vara frisk.

Hälsotips från Skandia

Sverige har Europas, om inte världens, friskaste pensionärer. En 70-åring i dag har enligt forskare samma hälsa som en 50-åring hade på 1970-talet. Så dramatisk har hälsoutvecklingen varit. Att fylla tresiffrigt – det som förr var något av en utopi – blir allt vanligare. Antalet 100-plussare spås fortsätta öka, inte minst när landets 40-talister når högre åldrar framöver. 

– Det innebär samtidigt att behovet av en jämn pension under en längre tid har ökat, säger Kristina Hagström.

Ekonomin oroar inte 65+

På frågan om vad svenskarna oroar sig mest för när de tänker på sin egen tid som framtida pensionär svarar var femte person ekonomin. Bland 65-79-åringarna är det däremot bara var tionde person som främst tänker på pengar. Här är det istället oron över att bli sjuk som dominerar (29 procent) följt av ”Att Sverige ska präglas av våld och brott” (26 procent) och ”Att jag inte får vård om jag är i behov av det” (24 procent).

Drygt var fjärde 65-plussare uppger däremot att de inte har några livsstils- och hälsoutmaningar alls. Motsvarande siffra bland svenska befolkningen är 10 procent och i gruppen 18-29 år bara 5 procent. 

– Vår förhoppning är att fler blir uppmärksamma när man frågar hur någon mår. Det är lätt att frågan bara slinker förbi i farten i olika sammanhang utan att egentligen få något svar. Vi kan förebygga mycket ohälsa genom att hinna agera i tid och på riktigt bry oss om hur vi själva, våra kollegor och medmänniskor mår, säger Kristina Hagström.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova vårt medlemskap i en månad för endast en krona!