A-
A+

Hela denna artikeln är en annons

Ungas intresse för betting & investeringar

News55

Statistik och publikationer från flera myndigheter och organisationer talar för ett ökat intresse för betting samt andra spelformer bland unga. Samtidigt ökar även aktieägande och övriga investeringar hos yngre. Delade meningar råder när ungas framtida ekonomi förs på tal.

News55

Varför uppmärksamhet riktas mot ungas framtidssparande

Den yngre generationens framtid är kontinuerligt uppe för diskussion vilket utan tvekan är av stor vikt för framtidens samhälle i stort. Innehållet inkluderar allt från samhällsviktiga frågeställningar till ungdomens tänkande. Även om det oftast hörs negativa aspekter och oro för ungdomen visar statistiken en ljusare sida.  

SCB publicerar statistik för aktieägande under 2020

Den 4 mars 2021 publicerade SCB samt Finansinspektionen statistik för Sveriges aktieägande under 2020. I rapporten visas bland annat siffror kring aktieägande bland olika åldersgrupper liksom det totala aktieförmögenhetens storlek.

Åldersgruppen 18–24 har ökat sitt aktieägande med 1,7 procentenheter under 2020. Vid årsskiftet äger därmed åldersgruppen i fråga ca 7% av svensk aktieförmögenhet. Även andra publiceringar visar på ungas ökade intresse för investering i aktier och fonder. Utvecklingen är positiv men kan ökningen av aktieägande vara kopplat till ökningen av spel för pengar?

Betting och spel för pengar – en populär hobby bland unga 

Betting- och spelbolag online visar på en stadig tillväxt och merparten av tillväxten ligger i yngre spelares ökande spelande. Med tanke på att en tilltagande ökning inträffar under samma tidsperioder kan aktiviteterna möjligtvis ha en koppling. Unga har större vetskap och intresse av sidor likt bettingutansvensklicens.co men också ett driv att spara långsiktigt med hjälp av aktier.

Ett exempel på ökat intresse för betting visar undersökningar från Spelinspektionen. Myndigheten ger Novus årligen uppdrag att genomföra en undersökning kring allmänhetens syn på spelmarknaden. Undersökningen avser svensklicensierade spelbolag så som Svenska Spel med flera. Novusundersökningen påvisar till exempel att:

  • 2020 – 24% av åldersgruppen 18–29 föredrar betting (vadhållning) 
  • 2019 & 2017 – 22% av åldersgruppen 18–29 föredrar betting

Fler unga bör använda sitt spelintresse för långsiktiga investeringar

Vid spel för pengar används egenskaper och ett visst tänk vilket mycket väl kan gagna unga när de handlar med aktier alternativt vid andra typer av aktivt sparande. Lätt för att lära, strategiskt tänkande samt drömmar om större kapital är alla egenskaper spelmarknaden tillika aktiemarknaden representerar.

Ett antal myndigheter, organisationer och banker arbetar i frågan

Unga aktiesparare är en organisation upprättad för att öka ungas ekonomiska kunskaper, både idag och imorgon. Storbankerna Swedbank, Nordea och Svea har initierat grupper specifikt för yngre medborgare där företagande, sparande och övriga ekonomifrågor bearbetas.

Vidare samarbetar också Kronofogden, Finansinspektionen och Konsumentverket i frågan. Myndigheternas expertis kan driva frågan mot de unga och optimera chanserna för än bättre statistik nästkommande år. 

Avrundande slutord kring ett högaktuellt ämne

Debatterna och arbetet gällande ungas ekonomiska framtid lär aldrig avstanna, med all rätt. Men bland den oro och negativitet som genomsyrat vissa delar av diskussionerna är inte helt korrekt vid en närmare undersökning. Trots att unga ökar sin skärmtid och spel över lag ökar de även sitt sparande samt investeringar.

Med all säkerhet kommer arbetet i frågan att fortskrida vilket ger unga en god framtidsprognos.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.