A-
A+

Hela denna artikeln är en annons

Våra högsta politiker ska ha riktig yrkeserfarenhet

De högst uppsatta politikerna i Sverige är ofta personer som knappt har gjort någonting annat i sina yrkesliv än att hålla på med politik på heltid. Ofta påbörjas den politiska banan tidigt i ungdoms- och studentförbund, för att sedan gå över till jobb på partikanslierna, tunga kommunala uppdrag eller jobb hos närstående organisationer.

Story Media

Detta är inte sunt.

Den främsta anledningen till att alla dessa livstidspolitiker är skadliga för Sverige är att vi får folkvalda som är helt beroende av sina partier för sitt levebröd och sin status i samhället. Sådant beroende är farligt. Man vågar sällan vara obekväm och gå mot strömmen om man riskerar hela sin tillvaro. Detta har med stor sannolikhet medfört att skadlig politik bara har fått fortgå, eftersom alltför få har vågat säga ifrån.

Våra folkvalda är helt enkelt mer beroende av sina partier än av folket. Detta får inte fortsätta.

Medborgerlig Samling har stärkande och förnyelse av vår demokrati som en av våra främsta valfrågor. Vi vill se fler politiker med yrken och färre yrkespolitiker. Man ska ha en ordentlig grund att stå på utanför politiken innan man blir folkvald. Då får vi in fler sakkunniga och självständiga ledamöter i kommun, region och riksdag. Dessutom anser vi att politik på heltid inte bör vara en livstidssyssla. Vi vill att demokratin ska gå tillbaka till sina rötter och att de folkvalda faktiskt blir just folkvalda – inte politiska broilers och karriärister.

För att åstadkomma detta, föreslår vi följande:

  • Ta bort partistödet till de politiska partierna. Partierna får vara så vänliga att – precis som vi i Medborgerlig Samling – samla ihop sina pengar bland medlemmar och sympatisörer.
  • Minska riksdagen till 249 ledamöter, i stället för dagens 349. Vi behöver inte mängder av helt anonyma ledamöter i vår riksdag.
  • Ta bort femprocentsspärren för personvalet på alla nivåer. Rangordningen mellan kandidater på en valsedel ska helt och hållet avgöras av väljarna.
  • Pröva direktval av borgmästare i ett antal försökskommuner. Direktval av borgmästare kan öppna för fler med annan bakgrund än partipolitik.

Men framför allt: Rösta på ett parti som har som sitt motto att vi ska ha färre yrkespolitiker och fler politiker med yrken. Medborgerlig Samling ställer upp i riksdagsvalet och även i många regioner och kommuner!

För mer information om Medborgerlig Samling: www.med.se

För fördjupad information om de demokratireformer som vi föreslår: https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/demokrati/

Story Media
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.