"Äldreperspektivet ofta frånvarande i politiken"

Senaste NyttNews55

SKPF Pensionärernas ordförande Berit Bölander är en av Sveriges starkaste röster i äldrepolitiken. Hon efterlyser mer debatt om pensionsfrågorna och tycker att det ska vara en mycket dålig idé att inte lyssna på pensionärerna när det är valår.

News55

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

Vilka är de viktigaste äldrefrågorna i dag?
– Pensionerna, bostäderna, vården och omsorgen. De är helt avgörande frågor för våra äldres välfärd.

– Äldreperspektivet är tyvärr ofta frånvarande i den politiska debatten i Sverige. Jag tror att det handlar om vilken syn vi har på pensionärer. Vad är en gammal människa värd? Som politiker kanske man inte tvingas sätta sig in i äldrefrågorna på samma sätt som vi som jobbar med dem dagligen.

– Det är inte ovanligt att politikerna får riktiga aha-upplevelser när vi pratar med dem. Därför är det viktigt att vi fortsätter att träffa politiker och fortsätter att mata dem med dessa aha-upplevelser om hur det är att vara äldre och hur vår vardag ser ut.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma under politikerveckan i Almedalen 2018?
– Jag hoppas att vi kan bidra till att på allvar kan föra in pensionsfrågorna i valrörelsen. Vi är över två miljoner människor i Sverige som har pensionen som enda eller främsta inkomstkälla och vi måste få vara med och påverka våra livsvillkor.

– Tyvärr är regeringen och Allianspartierna överens om att pensionerna helst inte ska diskuteras i en öppen debatt, utan lösas inom deras så kallade pensionsgrupp, utan demokratisk insyn. Det framstår ju som extra märkligt under ett valår. Hur ska vi pensionärer kunna påverka politiken kring pensionerna om partierna hellre diskuterar frågan med varandra bakom låsta dörrar, än med väljarna?

I sitt första maj-tal lovade Stefan Löfven att stärka pensionsinkomsterna för de som arbetat och haft låga inkomster. Det var bara någon vecka efter att du krävt samma sak i en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet. Känner du att politikerna lyssnar på SKPF Pensionärerna?
– Både och. När det gäller frågan om att stärka pensionsinkomsterna för de som har arbetat och haft låga inkomster så var det glädjande att höra statsministern beskriva situationen nästan ordagrant så som vi brukar beskriva den. Detta efter att vi legat på i flera år i frågan. Sedan kan vi bara hoppas att förslagen blir verklighet.
– Men det genomslag som jag är mest stolt över på sistone är när vårt förbund, tillsammans med SPF Seniorerna, hjälpte till att rädda tjänstepensionerna för en grupp pensionärer som arbetat inom den kommunala sektorn. Det krävde en del hårda ord och hot om att dra Sveriges kommuner och landsting inför rätta. Men vapenskramlet lönade sig. Vi pensionärer har allt att vinna på att ryta ifrån ibland.
Hur ser du på samarbetet med de andra pensionärsorganisationerna under politikerveckan?

– Våra organisationer samlar nästan en miljon medlemmar och det är en mycket dålig idé att inte lyssna på en miljon pensionärer när det är valår.

Annons

Annons

– Vi har samarbetat med SPF Seniorerna och PRO tidigare, men vi tar det ett steg längre med våra gemensamma krav här i Almedalen. Den förmedlande länken har varit News55 och det känns kanonbra!

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons