Christina Tallberg, PRO: “Öka pressen på politikerna”

Inrikes, Pension, Politik, SamhälleNews55

PRO:s ordförande Christina Tallberg ser fram emot en solig Almedalsvecka där hon tillsammans med de andra pensionärs­organisationerna vill öppna beslutsfattarnas ögon. Det säger hon i en intervju för News55 inför Äldreforum under Almedalsveckan.

Linnéa Wallin

Annons

Annons

Christina Tallberg har som ord­förande länge kämpat för att föra fram organisationens hjärtefrågor. Under sin medverkan i News55:s satsning Äldreforum under Almedalsveckan ser hon fram emot att rekrytera medlemmar och upplysa politikerna om att pensionärerna är många, 25 procent av väljarkåren för att vara exakt.

Vad vill du lyfta fram i Almedalen?

– Det är många frågor! Men vi lyfter främst pensionärers ekonomi, ålders­diskrimineringen och det tabubelagda ämnet om sex och samlevnad. De som har gått i pension måste få en pension som de kan leva ett gott liv på. En del har det bra men många ensamstående kvinnor har alldeles för låg pension, det är min allra viktigaste fråga. Som pensionär ska du kunna leva ett bra liv trots att du lever ensam. Det är dags att öka pressen på politikerna!

Vilka är de viktigaste äldrefrågorna i dag?

– Pensioner som det går att leva på. Detta måste åtgärdas för nu­varande och kommande pensionärer. Det krävs en utvärdering av hela pensionssystemet där såväl den all­männa pensionen med inkomst­ och premiepension som tjänstepensioner och eventuella privata pensioner in­kluderas. Det tar tid. Men många kvinnor födda 1951-­1952 inser nu att de får alldeles för lite pension. Här krävs snabba insatser. Ett höjt bostadstillägg skulle vara ett träffsäk­ert sätt att nå de med de lägsta pen­sionerna.

– Vård och omsorg efter dina behov. Om det behövs hjälp via kommunen med äldreomsorg är det viktigt att kunna få det. Det måste gå att lita på äldreomsorgen och sjukvården. Äldre blir många gånger sämre bemötta, så får det bara inte vara.

Hamnar äldrefrågorna ofta i skym­undan?

– Både och. En del syns ju mycket i media. Under Almedalsveckan pre­senterar PRO en rapport som visar hur äldrefrågorna tar plats i samhälls­debatten och hur representationen ser ut i våra folkvalda församlingar. Av 349 ledamöter i riksdagen är endast 20 över 65 år, och av de är endast sex ledamöter över 70 år, alltså ett för­svinnande litet antal!

Annons

Annons

– Det verkar som om man inte vill ta tillvara på äldres erfarenheter och kunskaper. Det bästa är om det finns en blandning av människor när beslut fattas. Unga, äldre, kvinnor, män och personer med olika bakgrund. Nu är det många beslutsfattare i samma ålder vilket speglar besluten som fat­tas. Det är dags att ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns!

Vilka konkreta åtgärder krävs för att situationen för äldre i Sverige ska bli bättre?

– Väldigt mycket. Det krävs en am­bitionshöjning inom äldreomsorgen. I dag har du rätt till en äldreomsorg som ger en skälig levnadsnivå, PRO kräver att det ändras till goda levnads­villkor. Det handlar inte bara om ord utan om faktiskt innehåll. Det är till exempel alldeles för svårt att beviljas plats på äldreboenden med heldygns­omsorg. Äldre personer är inte be­tjänta av att hemtjänsten ”svischar in” i 10 minuter några gånger om dagen. Det handlar om människor. Nivån måste höjas och personalen måste få bättre arbetsvillkor för att kunna göra ett bra jobb. Många som arbetar inom äldrevården är missnöjda med sin arbetssituation och vill sluta. Det är förfärande.

Vilka reformer tycker du har bidragit till att situationen för äldre har för­bättrats?

– I år fyller PRO 75 år. Frågor­na som gjorde att PRO bildades var låga pensioner och att det rådde en enorm fattigdom. Många bodde till exempel uruselt, så ur det perspek­tivet har mycket förändrats. Vi jobbar fortfarande med samma frågor idag, men i en annan tid. Jag förstår inte att det ska vara så stor skillnad mellan en löntagare och en pensionär – ut­gifterna är desamma trots allt. Äldre personer äter ju inte mindre bara för att de går i pension!

Vilka förväntningar har du på Alme­dalsveckan 2017?

– Jag hoppas att vi kan möta de beslutsfattare vi önskar, att det kom­mer mycket folk och att man förstår att vi pensionärer är många. Och jag hoppas på bra väder, att det är varmt och skönt och inte regnar! PRO har även ett tält som sköts av våra aktiva medlemmar på Gotland. Där får man veta mer om allt vi gör i vår organisa­tion och förhoppningsvis får vi många nya medlemmar.

Följ med i vad som händer under Almedalsveckan på Äldreforum.se

Linnéa Wallin
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons