John Mellkvist: Så kan ålderism motverkas på jobbet

ÅldersdiskrimineringNews55

Sex av tio i åldersgruppen 50-64 år ser sin ålder som en nackdel när de söker jobb. Här är experten John Mellkvists tre tips på hur ålderism kan motverkas på jobbet.

Petra Lundgren

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

Ålderism är de attityder och åldersfördomar som banar väg för åldersdiskriminering och begreppet har under senare uppmärksammats allt mer på arbetsmarknaden. Nästan var femte svensk har märkt att någon betett sig illa mot en person på grund av personens höga ålder, det visar en färsk undersökning som Blocket Jobb låtit Kantar Sifo göra. Vanligast är det bland personer mellan 50 och 64 år. I den gruppen uppger också sex av tio att deras ålder skulle vara till nackdel när de söker nytt jobb inom sitt nuvarande yrke.

– Ett sunt synsätt på ålder blir en allt viktigare aspekt av arbetsgivaransvaret. Men det finns också en stor lönsamhetspotential att ta tillvara. Alla företag bör sträva mot en multigenerationell arbetsplats som erbjuder stora omställningsmöjligheter, eftersom det gör organisationen mer flexibel, mer dynamisk och betydligt tryggare. Det möjliggör bredare perspektiv och effektivare problemlösning, säger John Mellkvist, framtidsspanare och expert på ålderism, i ett pressmeddelande.

Här är John Mellkvists tre tips på hur ålderism kan motverkas på jobbet: 

1.Lyft ålderismen från företagsledningen. Trots att många känner sig drabbade av ålderism, är det naturligt svårt att prata om den.  Att istället proaktivt ta upp problematiken från ledningsnivå och visa hur man som företag avser bemöta den – exempelvis genom en undersökning, öppen diskussion eller tema-morgon – är ett mycket effektivt sätt att både minska anspänning och bygga förtroende.

2.Se över era åldersformuleringar. En enkel rad som ”Självklart ser vi positivt på sökande i alla åldrar” breddar genast talangbasen, eftersom alla som tvekat att söka sig till er på grund av sin ålder, nu känner sig trygga att göra det. Men inte bara det, ni kommer också vinna sympati från omgivningen för er sunda attityd.

3.Satsa på mentorskap. Åt båda håll. Om en yngre person får mentorera en äldre, läggs prestigen snabbt åt sidan och istället byggs förtroende i båda riktningar. Den yngre kollegan känner större mening och ansvar och får en tryggare utveckling. Den äldre dito friskar upp sina detaljkunskaper och kan dessutom förlänga sin karriär.

Petra Lundgren
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons