Låg pension väntar många kvinnor

STOCKHOLM 20200305
ArbetsmarknadNews55

Kvinnor i arbetaryrken får i snitt 16 100 kronor i månaden i pension, 4 000 kronor mindre än manliga arbetare.

Rikard Jansson

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

Det är en stor grupp som har det ekonomiskt väldigt tufft resten av sitt liv sedan de gått i pension, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Pension är ett av fokusområdena i LO:s årliga jämställdhetsbarometer där olikheter mellan kvinnor och män i arbetar- respektive tjänstemannayrken jämförs.

Män från arbetaryrken får i snitt 4 000 kronor mer än kvinnorna att leva på per månad som pensionärer, det vill säga 20 100 kronor. Något mer än det får kvinnor i tjänstemannayrken – 23 100 kronor. Medan män i samma kategori får i genomsnitt 33 200 kronor, enligt rapporten.

“Mest chockerande”

Det mest chockerande i årets rapport är hur mycket en genomsnittlig arbetarkvinna får i pension och förväntas leva på under resten av sitt liv, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO.
Deltidsarbete är vanligt i just den gruppen vilket speglas i pensionerna. Det är också vanligare att fler kvinnor än män i arbetaryrken jobbar deltid.

Beräkningarna omfattar personer som gick i pension under 2018 och året före hade en anställning som kunde kategoriseras antingen som arbetare eller tjänstemän.

Tjänstepensionen är en av skillnaderna som påverkar gapet mellan de olika grupperna, enligt LO, som vill slopa åldergränsen för inbetalningarna till tjänstepensionen.

 

Mycket deltid

En annan av de reformer LO förespråkar för att komma tillrätta med de stora skillnaderna är också att göra heltidsarbete till norm.

Det är många som går på deltid men söker heltid. Men det är inte normen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
Han tror att det avtal som Kommunal har tecknat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) är vägen framåt. Det handlar om att från 1 januari 2022 så ska alla arbeten som erbjuds i hela sektorn vara heltidsarbeten tillsvidare.

Då kommer du ganska snabbt sätta en norm för alla som söker sig till sektorn och då kommer det andra att bli udda.
En positiv utveckling som LO noterat under åren sedan den första jämställdhetsbarometern publicerades är att andelen som arbetar deltid har sjunkit något – från 52 procent till 46 procent.

Men det är långt kvar tills vi har samma arbetstidsuttag bland män och kvinnor.

Öka pensionsinbetalningar

Den absolut viktigaste reformen för att långsiktigt höja pensionerna generellt är att öka inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet, enligt Thorwaldsson.

Trycket på att arbeta längre är också något som behöver beaktas, särskilt för dem som arbetar i tunga yrken som ofta innebär stor stress. För att inte hamna i fällan med en väldigt låg pension är sjukersättningen viktig, anser LO. Reglerna behöver förenklas och det måste gå att få sjukersättning fram till den nya, höjda riktåldern för pension, är ett av fackets krav. För kvinnor i arbetaryrken är det den enskilt viktigaste frågan, enligt Karl-Petter Thorwaldsson.

Det här med förtida uttag, som många sysslar med i dag och det kommer också rapporter om att myndigheter underlättar för, det är katastrof, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

TT

 

Annons

Annons

Fakta: LO:s jämställdhetsbarometer 2020

I sina beräkningar använder LO ett mått de kallar faktisk månadslön där genomsnittliga månadslöner och genomsnittlig tjänstgöringsgrad vägs in.

Kvinnor i arbetaryrken har en genomsnittlig faktisk månadslön före skatt på 21 360 kronor. För männen i samma grupp är bruttomånadslönen 27 435 kronor. Kvinnor i arbetaryrken arbetar i genomsnitt 80 procent av heltid medan männen i snitt arbetar 93 procent av heltid.

I tjänstemannayrken har kvinnor en faktisk månadslön på 34 410 kronor i genomsnitt medan männen har 43 750 kronor. Kvinnor i denna grupp arbetar i snitt 92 procent av heltid och männen 97 procent.

Den genomsnittliga totala pensionen före skatt för alla var 2018 17 600 kronor. För kvinnor var snittet 14 500 kronor per månad och för männen 21 000 kronor.

Kvinnor i arbetaryrken hade i genomsnitt en pension på 16 100 kronor per månad och männen i arbetaryrken 20 100 kronor.

I tjänstemannayrken hade kvinnorna i snitt en pension på 23 100 kronor och männen 33 200 kronor per månad.

Drygt en fjärdedel av dem som gick i pension förra året kunde inte kategoriseras i någon av grupperna, för att informationen om yrke före pensioneringen saknades. Enligt rapporten har dessa personer i snitt lägre pensionsgrundande inkomst än de nyblivna pensionärer som hade en anställning åren innan de gick i pension.

Siffrorna gäller dem som började ta ut pension under 2018.

Källa: Sveriges jämställdhetsbarometer 2020, LO

 

TT Nyhetsbyrån

Rikard Jansson
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons