Låste in boende med hänglås - för att inte störa grannarna

040710. Hänglås på uthusdörr
Hälsa, Inrikes, Människor, Psykisk ohälsa, Samhälle, Sjukvård, Vård och omsorgNews55

Boende låstes in nattetid för att inte grannarna skulle störas och personalen var tillsagd att inte agera ens om boende började blöda. Detta är några av detaljerna vid den tillsyn av ett gruppboende i Knivsta som Inspektionen av vård och omsorg (IVO) genomfört.

Hannes Dükler

Annons

Annons

På ett gruppboende i Knivsta låstes de boende in med hänglås nattetid för att inte störa grannarna. Man hade även plockat bort handtag till fönster och låst in de boendes hygienartiklar och mat. En stor del av de begränsande åtgärderna användes utan samtycke från de enskilda. Detta kunde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstatera efter en tillsyn av en gruppbostad i Knivsta.

När den verksamhetsansvarige vid boendet fick frågan av IVO om huruvida samtycke inhämtats innan man satte hänglås på dörrarna svarade denne att ”det berodde på vad man menade med begreppet”.

Enligt gruppchefen på boendet var det verksamhetsansvarig och VD:n som beslutade om att begränsningar behövdes. Dessa fanns dock inte dokumenterade då gruppchefen uppgav att de inte hade ”det systemet” och att all information istället gavs muntligt.

      LÄS MER: Personal smetade starka kryddor på funktionsnedsatts fingrar

Ingen journaldokumentation

Verksamheten dokumenterade genomgående inga händelser av betydelse i några journaler, det enda som fanns var veckolistor med kryss för att aktiviteter som avsåg hygien, hushållsskötsel och fritidsaktiviteter hade genomförts.

IVO konstaterar att begränsningsåtgärder aldrig får ersätta personal eller på grund av att grannar blir störda. I sitt beslut betonar IVO att hänglås på dörrar och borttagande av handtag på fönster inte får utgöra ett alternativ till vaken nattjänstgöring.

Man bedömer även att personalen inte känner till när och hur de ska agera när någon av de boende uppvisar ett självskadande beteende eller agerar ut mot andra. I intervjuer med personalen berättade de att de hade fått instruktioner om att inte göra något då någon boende var utåtagerande, de skulle bara titta genom fönstret till rummet för att se om allt såg ut att vara i sin ordning.

      LÄS MER: Tog ett bad på gruppboende – fick genomgå hudtransplantation

Blödande boende utan åtgärd

Inte ens om en boende började blöda skulle denne ges någon uppmärksamhet. Det var endast om läget var livshotande som personalen skulle vidta åtgärder i form av att ringa 112. I IVO:s intervjuer  med personalen sa dessa att de ansåg att det var oklart både var gränsen gick innan de skulle agera och vad de skulle göra.

Gruppboendet har fram till den 15 mars på sig att vidta eller presentera en tidsplan för planerade åtgärder.

Hannes Dükler
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons