Liberalerna: Bryt tystnaden kring det osynliga våldet mot äldre

STOCKHOLM 2015-10-08
Brott, lag och straffNews55

Det råder en relativt stor medvetenhet om våldet mot yngre och medelålders kvinnor, men det våld som drabbar äldre hamnar ofta i skuggan. Det är dags att ta våldet mot äldre på allvar, skriver Jan Björklund (L) och Barbro Westerholm (L) i Expressen.

Siri Hill

Annons

Annons

Den 15 juni uppmärksammar vi ”Elder Abuse Day” och det ofta osynliga våld som drabbar äldre. Många viktiga insatser har gjorts för att komma åt våld i nära relationer, men det finns mycket kvar att göra för att äldres frihet ska kunna tryggas”, skriver Liberalernas Jan Björklund  och Barbro Westerholm i Expressen.

Uppemot 15 procent av personer över 65 år utsattes för våld och övergrepp, det visar en kartläggning som gjordes av Region Gotland 2012. Detta är ett stort samhällsproblem som man trots dess omfattning sällan pratar om.

Förlegade föreställningar skapar oförståelse

      LÄS MER: Utredare: ”Stor okunskap om våld mot äldre kvinnor”

En anledning till tystnaden är bristen på kunskap då området är mycket underforskat. En annan anledning är förlegade föreställningar som att våld upphör med åldern eller att äldre inte kan utsättas för sexuellt våld.

”Inte kan väl en äldre kvinna utsättas för ett sexuellt övergrepp?” Ibland handlar det om ren ålderism, menar debattörerna.

Men den som slår en anhörig slutar inte bara för att den anhörige eller personen själv har fyllt 65. Situationen kan till och med förvärras, skriver debattörerna.

Mörkertalet är stort

      LÄS MER: Katarina, 65: ”Han tog sönder mig som människa, bit för bit”

Våldet som drabbar äldre är komplext och kan se annorlunda ut. Förövaren kan vara en partner, en vårdare som offret är beroende av eller vuxna barn. Det handlar om fysiskt våld, om sexuellt våld, om kränkningar och vanvård. Mörkertalet är också stort eftersom våld är förknippat med skam.

Allt detta sammantaget ställer krav på andra typer av kunskaper och insatser.

I flera andra länder har man redan tagit problemet på allvar bland annat genom att arbeta fram nationella handlingsplaner i syfte att motverka våldet mot äldre. Sverige borde följa dess länders exempel, tycker debattörerna.

      LÄS MER: Politiker: ”Våld mot kvinnor är den viktigaste jämställdhetsfrågan”

I samhället finns en utbredd kunskap om våldet som drabbar yngre och medelålders kvinnor, men det våld som äldre utsätts för är de flesta inte lika medvetna om. Det man inte vet någonting om kan man omöjligt kämpa för att motverka, skriver debattörerna.

Det är därför dags att vidta åtgärder och ta våldet mot äldre på allvar, skriver Liberalernas Jan Björklund och Barbro Westerholm.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Siri Hill
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons