Löfvens coronabesked: Utesluter inte en nedstängning om det krävs

Hälsa, Pension, Politik, SamhälleNews55

Ålderism, arbetsmarknad och coronaviruset var tre områden som News55 fick möjlighet att fråga Stefan Löfven om när han var talare på Äldreriksdagen i Stockholm under måndagen.

Rikard Jansson

Annons

Annons

Annons

Annons

 

Underrepresentationen av äldre i Riksdagen blev en tydlig inledning på Äldreriksdagen. Endast 6 av 349 personer är över 65 år. Tre partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har till exempel ingen över 65 år i Riksdagen.

 

Vad är det som gör att inte fler äldre tar plats i riksdagen från ditt parti?

 

— Vi är tydliga med att vi vill ha en jämn fördelning av förtroendevalda också på riksdagsnivå. Det fungerar bra på kommunnivå och i regionerna, jag vet inte varför det är svårare på riksdagsnivå. Det är vår rekommendation att det ska vara så och vi tar upp det vid olika tillfällen inför nomineringsarbetet, även vad gäller åldrandet, säger Löfven och fortsätter:

 

— I samhället i stort har vi haft fokus på ungdomar, och det är viktigt: Ingen grupp står emot varandra, men jag tror att det har slagit över för mycket i samhället så att vi glömt bort betydelsen av att äldre också…men för oss är det oerhört viktigt att allas kunskap… vi behöver en bred kunskapsbas att ta tillvara på.

 

Hur märker du själv av ålderism? Du är 62 år, märker du av ett annat bemötande när du blivit äldre?

— Haha, nej jag kan inte direkt säga det.

 

Kan du lyfta fram ett enskilt riksdagsbeslut som skulle ha blivit bättre med en högre representation av äldre?

— Inget exakt beslut, men att betydelsen av att diskutera äldrefrågor och äldreomsorg, ensamhet, det går att göra bredare. Inte minst att jobba mer tillsammans med pensionärsorganisationerna. Vi har allmänt ett mycket starkt civilsamhälle och äldres erfarenhet ska bli ännu bättre att ta tillvara på.

 

Vilket ansvar har man som äldre att vara fortsatt anställningsbar?

— Det är med äldre som med andra, en plikt och rätt-balans. Det måste för det första finnas möjligheter för äldre till omställning på arbetsmarknaden. Det kan vara utbildning eller andra möjligheter för att kunna växa.

 

Och det andra?

— Det är individens ansvar att t.ex är beredd att gå en utbildning eller vad det nu är vad man måste göra, men vi bygger upp stora resurser för att kunna ställa om.

 

I klartext, ska man räkna med att göra två karriärer i sitt yrkesliv?

— Vad vi ser en förändring… vi ser ett behov av det livslånga lärandet, en ständigt pågående förändring.

 

Om du ska vara självkritisk, har ni fokuserat för mycket på själva pensionsåldern än ett bra arbetsliv högt upp i åldrarna?

 

— När vi tillträdde 2014 sade vi att vi på sikt så behöver ett längre arbetstid för att få bra och stabila pensioner, men vi måste också betala in mer till pensionerna. Vi ska också förbättra arbetsmiljön så att fler orkar jobba längre. I offentlig sektor har vi alldeles för många kvinnor som är sjukskrivna, ett minutschema som man inte orkar med. Man måste organisera så att man blir effektiv men även ta tillvara på de äldres kompetens.

 

Vilket besked vill du ge till äldre och kroniskt sjuka när coronafallen blir allt fler runt om i Sverige?

— Jag träffade SKL i fredags i ett råd som Folkhälsomyndigheten kallade till. Det ska finnas en kunskap och en beredskap för att äldreomsorgen ska fungera på ett bra sätt så att man inte sprider smitta… Men det är också upp till oss alla att tänka oss för, till exempel ska man göra ett besök eller inte göra? 

 

Vid ett scenario i Sverige som liknar det som vi ser i Italien, är samma åtgärder då tänkbara här?

— Vi säger till myndigheterna; när ni behöver mer resurser, andra verktyg som begränsar smittan så mycket som möjligt, kanske i regelverket, så är vi beredda att ta de besluten. Exakt vad det är vill jag då höra från myndigheterna, för det är det som är bäst att bedöma situationerna, vad som behöver göras, vi är beredd varje timma att fatta beslut

 

Du utesluter alltså inte en nedstängning som i Italien?

— Vi kan inte utesluta någonting, men det är viktigt att betona att jag vill inte föregå expertisen. Det är de som får uttala sig om hur läget är. De gör det utifrån hur det ser ut nu och det kan förändra sig. Vi är beredda varje timma att fatta beslut.

Rikard Jansson
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons