"Man ser annorlunda på ålder i USA"

Anne-Marie Kuhlemann
Arbetsmarknad, InrikesNews55

Axel Ellung

Annons

Annons

Anne-Marie Kuhlemann har bott i USA i många år och arbetar på en folkhögskola i norra Kalifornien. Enligt henne ser man mycket annorlunda på ålder i arbetslivet där.

– Min upplevelse och erfarenhet är att man i USA inte fokuserar på åldern utan mer tycks se till personens erfarenhet och personlighet. När jag sökte arbete på skolan där jag nu arbetar fick jag veta att det är olagligt att fråga en person om dennes ålder, säger hon.

På skolan har man en stor spridning vad det gäller åldern på personalen. Anne-Marie är 53 men har kollegor i de flesta åldrar.

– Det är ingen här som tycks oroa sig för om man passerat 50-årsgränsen. Att ha en  erfaren personal som kan sin sak tycks snarare värderas högt på många arbetsplatser i USA. Överlag ser man inte ner på äldre personer alls på samma sätt här som man numera tycks göra i Sverige. De som är litet äldre är fortfarande en viktig del av det amerikanska samhället, säger hon.

I USA är det svårare för arbetsgivarna att sålla ut arbetssökande på förhand eftersom amerikanska personnummer inte innehåller födelsedatum och därför inte visar hur gammal man är.

Samtidigt finns det nackdelar med att bo och arbeta i USA. Sjukvården är dyr och pensionerna är för de flesta sämre.

– Eftersom det är ett tufft land på många sätt har jag funderat på att  eventuellt flytta tillbaka till Sverige. Men det skrämmer mig då jag är  över 50. Jag har inte arbetat i Sverige på drygt tjugo år men har följt utvecklingen och hur man numera tycks resonera kring ålder.

– Jag har många år kvar till pensionsåldern men om man inom det svenska arbetslivet ser ner på en person som är över 50 och inte kan se vilka fördelar man kan få genom att anställa en litet äldre person undrar jag hur det skulle bli. Uppenbarligen skulle jag anses vara gammal i Sverige och kanske icke-önskvärd inom arbetslivet.

Anne-Marie tror att det krävs en förändring av attityderna i media för att det ska ske ett trendbrott i Sverige.

– Man kan jämföra med hur man genom media lyckades få till stånd en förändring av synen på hemmamammor.  När jag växte upp på 60-talet i Enebyberg var i stort sett alla mammor hemma, så även min mamma. I början av 70-talet kom en trend att alla mammor skulle ut i arbetslivet.  Det var inte bara ekonomiska faktorer utan även en mental förändring som skedde hos allmänheten. Min mamma har berättat att hon till slut kände att hon var tvungen att börja arbeta igen eftersom man såg ner på de som var hemma. Media har stor makt att ändra folks attityder.

Hon tror ändå att en förändring är möjlig. En annan syn på äldre är trots allt något som samhället i stort skulle tjäna på.

– Jag hoppas att man i Sverige kan börja inse det skeva i att vilja anställa mest yngre personer. En arbetsplats behöver en blandning av olika åldrar för att den skall ha balans. Den behöver den erfarenhet som bara kan komma med att ha levt länge och den behöver också det nytänkande och entusiasm som yngre ofta har.

Axel Ellung
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.