Överläkaren: ”Bristen på vårdplatser fortsätter döda patienter inom äldrevården”

Senaste NyttNews55

Professorn och överläkaren Yngve Gustafson slår på nytt larm om den allvarliga kris svensk sjukvård befinner sig i.

Hannes Dükler

Annons

Annons

I somras slog professorn och överläkaren Yngve Gustafson larm på News55 om att bristen på vårdplatser dödar patienter inom äldrevården.

Nu säger Gustafson till News55 att läget blivit ännu allvarligare.

–I Västerbottens län planerar man att dra ner 80 vårdplatser från en nivå med redan mycket överbeläggningar. Läget är liknande i ett flertal andra landsting. På många håll i Stockholm är vården underfinansierad och man skär ner. Det råder ingen tvekan om att det dödar många människor.

Som geriatriker vid Umeå Universitet har Yngve Gustafson länge slagits för de äldres rätt inom vården, men viljan från politiker att lyssna har varit låg. Han menar att äldrevården helt sopats under mattan de senaste valrörelserna samtidigt som antalet äldre i Sverige stadigt ökar och därmed fler blir i behov av vård.

Fick du någon respons hos politikerna på ditt larm i somras?

–Förvånansvärt lite. Jag hade ett möte med landstingsråden i Västerbotten och de tog inte alls till sig det här. Antingen fattar de inte vad jag säger eller så… jag vet inte…

I hur allvarlig kris är den svenska sjukvården?

–Jag vill hävda att den är mycket allvarlig, både primär- och sjukhusvården. Multisjuka patienter skrivs ut innan de är färdigbehandlade och skickas hem med allt från förstoppningar och oförmåga att tömma urinblåsan till dödliga blodproppar i lungorna. Förvirrade patienter får lugnande medicin istället för att man försöker ta reda på varför de är förvirrade, den typen av psykiska problem kan mycket väl handla om exempelvis en infarkt.

Du har sagt att det är vedervärdigt att jobba inom akutsjukvården idag…

–Ja, så är det. Vi har en akutsjukvård som inte har vårdplatser, där man hela tiden tvingas skriva ut personer som inte är färdigbehandlade. Att veta att det inte finns förutsättningar för god vård, att inte kunna göra ett bra jobb, är oerhört destruktivt för personalen. Främst är det sjuksköterskorna som hamnar i kläm. Vi har en enorm personalflykt på grund av arbetsmiljön

Socialstyrelsen ville att 700 läkare skulle utbildas till geriatriker för ett tiotal år sedan. Det blev bara hundra. Varför blev det så?

–Därför att kommuner och landsting gör precis som de vill.

Hannes Dükler
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons