Pensionsmyndigheten: Inför "barnbidrag för pensionärer"

Åldersdiskriminering, Arbetsmarknad, Ekonomi, finans och affärer, Inrikes, Människor, Mänskligt, Politik, Privatekonomi, SamhälleNews55

Under Pensionsmyndighetens seminarium på Äldreforum ställdes frågan om en bra grundtrygghet efter pensioneringen och goda drivkrafter för arbete går ihop. Pensionsmyndigheten menar att ett alternativ är ett "barnbidrag för pensionärer".

Linnéa Wallin

Annons

Annons

Annons

Annons

Pensionsmyndigheten menar att det är ett politiskt dilemma att kombinera en god grundtrygghet efter pensioneringen med bra drivkrafter för att tjäna in till sin pension via arbete. Till seminariet i Almedalen hade Pensionsmyndigheten bjudit in riksdagsledamot Solveig Zander (C), riksdagsledamot Fredrik Lundh Sammeli (S), Jan Andersson, styrelseledamot PRO och Monica Blomberg, förbundsordförande RPG.

Olle Settergren, chef på Pensionsmyndighetens analysavdelning, började med att berätta att Sverige ligger sämst till bland de nordiska länderna när det gäller andelen 65-plussare som inte har råd att köpa de mest nödvändiga varorna.

Tre orsaker för dåligt skydd

Många äldre med en låg ekonomisk standard har inte alltid maximalt grundskydd. Det finns flera orsaker till detta men en är att många inte har ansökt om bostadstillägg trots att man har rätt till det.

– Det finns ingen “quick fix” på de här problemen, det måste vara lika för alla. Vi behöver en högre grundpension och det måste löna sig att arbeta! En grupp som drabbas mer än andra är kvinnorna och det beror på grundinkomsten, där måste det göras något, säger Solveig Zander (C).

– En av stora utmaningarna är att öka tryggheten för de som har det tuffast. Vi måste stärka garantipensionen och bostadstillägget och jag tror även att vi kommer att behöva höja garantiersättningen, säger Fredrik Lundh Sammeli (S).

“Bostadstillägget måste höjas”

Grundskyddet innebär att personer med låga till normala inkomster inte kan få särskilt mycket högre pension genom att arbeta. Dessa effekter menar Olle Settergren kan minskas genom att införa högre pensionsavgifter, höja pensionsåldern, införa en lägre grundtrygghet eller ersätta den inkomstgrundande pensionen och grundtryggheten med ett “barnbidrag för pensionärer”.

– Bostadstillägget måste höjas och likaså pensionssystemet. Man kan ju tro att felet ligger i att vi lever för länge! säger Monica Blomberg.

– Hamnar man under fattigdomsgränsen hänger man inte med i samhället och pensionärerna är överrepresenterade bland de under fattigdomsgränsen. Garantipensionen måste höjas och den bör följa inkomstbasbeloppet, säger Jan Andersson.

Alla representanter är också eniga om att arbete måste läggas på att informera kommande generationer om den framtid de går till mötes.

– Vi måste informera våra yngre. Hur möjliggör vi själva för att ta ansvar för det här? Det måste löna sig att spara själv till pensionen och det är viktigt att se om sitt eget hus för att få en bra pension, avslutar Solveig Zander (C).

Linnéa Wallin
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons