PRO-fokus i Almedalen: Trygga pensioner, jämlik tandvård och utmaningar i äldreomsorgen

Pension, PolitikNews55

För femte sommaren i rad är PRO:s ordförande Christina Tallberg med i Almedalen. Hon ser veckan som en god möjlighet, mellan alla seminarier, att träffa beslutsfattare och företrädare för andra organisationer i informella samtal. – Jobba vidare på hemmaplan blir så mycket enklare med personer man är mer bekant med, säger Christina Tallberg.

Linnéa Wallin

Annons

Annons

Annons

Annons

I årets Almedalsvecka fokuserar Pensionärernas Riksorganisation, PRO, på tre områden. Seminarier hålls om att trygga pensionerna, en ojämlik tandvård och om utmaningar i äldreomsorgen.

– Tidigare år har vi haft fullt i publiken på PRO:s seminarier, vilka håller hög kvalitet, säger Christina Tallberg.

– Vårt viktigaste budskap i Almedalen och i valrörelsen är ”Höj den allmänna pensionen”.

Sex av tio pensionärer lever på eller strax över den relativa fattigdomsgränsen. Idag går den gränsen vid 12 500 kronor efter skatt. Statistiken visar på stora skillnader mellan kvinnor och män. Den allmänna pensionen – alltså alla delar utom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – var i våras 14 018 kronor i månaden för män före skatt. För kvinnor var motsvarande summa bara 10 854 kronor.

– Vi ser att det pensionssystem vi har idag ger för lite, och vi vill ha en översyn av hela systemet, fortsätter Christina Tallberg. Det räcker inte att lappa och laga längre!

Inför årets val drog PRO igång kampanjen ”Medges ej”, vilken vänder sig till alla politiker i samtliga partier: Höj den allmänna pensionen! PRO:s målsättning är att namninsamlingen ska ge minst 100 000 underskrifter. De ska överlämnas till ansvarig minister i augusti.

PRO:s seminarium i Almedalen handlar om vilka förändringar som krävs i pensionssystemet för att alla pensionärer ska få ekonomisk trygghet. Skillnaderna i inkomst och levnadsstandard har ökat mellan yrkesverksamma och pensionärer på senare år – och fortsätter att öka i allt snabbare takt.

Det finns nu över två miljoner pensionärer i Sverige. Fler än var fjärde väljare är över 65 år. Gruppen har aldrig tidigare varit så stor i landet – och är således en grupp att räkna med i valet. Christina Tallberg tycker dock att det är tråkigt att partierna inte ser den kompetens som finns hos personer över 65 år.

– Om jag vore politiker skulle jag, via de stora organisationerna, ta reda på vad som rör sig i gruppen. Med vår livserfarenhet kan vi bedöma politiska frågor ur ett längre perspektiv.

Hon menar att det också blir ett demokratiskt underskott när så få ledamöter representerar de äldre i riksdagen.

– Det finns namn på listorna, men de står sällan på valbar plats. Visserligen kan man kryssa in kandidater, men det gör ju folk inte så ofta.

Christina Tallberg anser att det blir samma perspektiv om alla är jämngamla – och tycker det blir bättre med en större åldersspridning bland politikerna.

Tandhälsa handlar ett annat av PRO:s seminarier om. Nyligen släppte organisationen en delrapport som visar att 150 000 pensionärer inte har råd att gå till tandläkaren trots att de skulle behöva det. Rapporten rönte stor uppmärksamhet i medierna.

Hos äldre ökar vårdbehovet, samtidigt som inkomsten minskar. En god munhälsa är en förutsättning för hälsa och välbefinnande.

– Tillgång till tandvård ska inte vara en klassfråga, säger Christina Tallberg. PRO kräver därför att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, så att ingen behöver betala mer än 1 100 kronor under tolv månader.

PRO:s tredje fokusområde i Almedalen handlar om äldreomsorgen och dess utmaningar. Enligt SCB kommer 160 000 undersköterskor behöva rekryteras fram till år 2035 för att klara äldreomsorgen. Det råder även brist på specialistsjuksköterskor och läkare. Vi lever – och är friskare – längre, men det kommer en tid när många av oss behöver äldreomsorg. PRO ställer frågan hur vi ska få fler att vilja jobba i äldreomsorgen.

– Bra och trygga anställningsförhållanden för personalen är bra för de äldre. Det är vår erfarenhet.

Christina Tallberg ser fram emot alla arrangemang i Almedalen, inte minst de som PRO håller i tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna i vårt gemensamma Äldreforum.

– Tillsammans utgör vi en stor och stark kraft, avslutar Christina Tallberg.

Linnéa Wallin
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons