Så förändras pensionerna efter årsskiftet

Åldersdiskriminering, Arbetsmarknad, Bostad, Hälsa, Hem, Hobby, Inrikes, Jämställdhet, Människor, Mänskligt, Pension, Politik, Samhälle, Sjukvård, Vård och omsorgNews55

En hel del kommer att hända med pensionerna efter årsskiftet, i PROpensionären berättar förbundets sakkunnige Anders Thoré om vad som kommer att ske och varför.

Linnéa Wallin

Annons

Annons

Nästa år höjs inkomst- och tilläggspensionen och så även garantipensionen och bostadstillägget. Det finns även ett förslag från regeringen om att sänka skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen, det skriver Anders Thoré i PROpensionären.

Efter årsskiftet höjs inkomst- och tilläggspensionen med 1 procent och garantipensionen höjs med 1,6 procent. Hel garantipension ökar då med 124 kronor till 8 076 kronor i månaden för ogifta och för gifta med 111 kronor till 7 204 kronor i månaden.

Nästa år finns också ett förslag om att höja bostadstillägget. Detta gör att ersättningsnivån kommer att höjas från 95 till 96 procent upp till en boendekostnad om 5 000 kronor per månad och taket kommer att höjas till 5 600 per månad.

      LÄS MER: Många äldre missar det extra pensionstillägget

Bostadstillägget ökar

Detta innebär att de som har bostadstillägg nu kommer att få mer pengar i plånboken då bostadstillägget i vanliga fall brukar minska med nästan lika mycket som pensionen höjs. Hur mycket mer man kommer att få i plånboken har att göra med hur hög boendekostnaden är och om man är ensamstående eller sambo. Men upp till 470 kronor mer i månaden kan det komma att bli vid en boendekostnad på 5 600 kronor eller mer. Även om det är en relativt stor höjning menar PRO att det är långt ifrån deras krav om att taket ska höjas till minst 7000 kronor som en följd av ökade kostnader.

Anledningen till att PRO valt att fokusera på att höja bostadstillägget i stället för garantipensionen i sitt opinionsarbete är att en höjning av bostadstillägget kan föreslås i budgetpropositionen. Det menar man därför är den snabbaste åtgärden för att stärka ekonomin för de äldre som har det allra sämst, men menar också att bostadstilläggets nackdel är att många inte söker det trots att de kanske har rätt till det.

När det gäller sjukersättning för sjukpensionärer finns ett förslag om att sänka skatten. De som har sjuk- och aktivitetsersättning betalar i dag en betydligt högre skatt än både löntagare och ålderspensionärer. Skattesänkningen skulle göra så att skillnaden minskar något, men enligt PRO ska det vara lika skatt vid lika inkomst, oavsett varifrån den kommer.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Linnéa Wallin
Kontakta mig
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons