Veckans läsarbrev: "När ska vi få FN:s äldrekonvention?"

©SCANPIX SWEDEN, 1996-10-24.
Människor, Mänskligt, Politik, SamhälleNews55

"Vi äldre borde gå samman och höja vår röst", skrev pensionären Ingvar Orrelid i ett mejl till News55. Han jobbade tidigare många år inom Räddningstjänsten och har träffat på såväl gamla och pigga som mycket skröpliga, ensamma äldre. Nu när kommunerna skrotat många äldreboenden med motivet att "alla vill bo hemma” tycker han att det är dags för en äldrekonvention.

News55

Annons

Annons

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde:

Barnens bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

När barn är nyfödda tar förhoppningsvis föräldrarna hand om barnen. Röststarka vuxna ställer stora krav på samhället. Man kräver att samhället, det allmänna, ska fixa barnomsorg, skola, bostäder, vård och omsorg. Eftersom barn inte kan förstå sitt eget bästa bestämmer vuxna över dem. De får inte utsättas för fara. De får inte mobbas. De får inte lämnas ensamma. De får till exempel inte rösta i val. Detta är för de flesta helt självklart.

      LÄS MER: 77-åringens vädjan på Facebook – “Vill någon gå en promenad med mig?”

Några av barnen utvecklas fortare och kommer fortare in i vuxenvärlden. Några behöver tidig hjälp för att komma vidare. Alla barn får så småningom årsringar och erfarenhet av livet.

När de fått erfarenhet av arbetslivet och det personliga livet bestämmer samhället att nu är de gamla. Detta oavsett om trädkronan är grön och livskraftig. Det finns stora mängder livskraftiga ”gamla” träd.

Nu när samhället står för stora påfrestningar har några framsynta politiker och tjänstemän upptäckt att det är nödvändigt att ta vara på äldres kunskap och vilja att till exempel undervisa och hjälpa till i skolan. När det blir kris i samhället duger äldre med gott kärnvirke.

      LÄS MER: Seniorerna behövs i yrkeslivet – allt vanligare ta hjälp av pensionärer

I media kan man läsa om krisen i ett känt bandylag, de kallar in en ”pensionerad” spelare som löser problemet. 2020 kommer mer än 25 % av befolkningen vara 65 år och äldre. 20 % kommer att vara barn i åldrarna 0-18 år. Detta innebär att 55 % skall försörja 45 %.

Tänk om alla som kan och vill arbeta längre än 67 år, fick detta. Att inte ta vara på den erfarenhet och kraft som dessa personer har är ett enormt slöseri.

En del åldringar, liksom en del barn, kan behöva hjälp för att kunna fortsätta växa och få nya årsringar. Hos andra fortsätter årsringarna att växa länge och med kraft.

      LÄS MER: Claes Elfsberg och Ana Martinez – ”Låt folk jobba så länge de vill!”

Som det nu är, bestämmer röststarka tyckare, att erfarna livskraftiga med många årsringar skall förpassas till sågen. Man anser att äldre liksom barn inte förstår sitt bästa. Barn vill gå till förskolan, det är där de har sina kompisar. Äldre vill vara ensamma hemma i sin lägenhet och inte ha någon att tala med, inte ha några kompisar. Detta vet alla ”experter”.

Helt absurt!

Samtidigt vet lagstiftarna och riksdagen att hästar inte skall vara ensamma och att en häst måste få vara ute en stund varje dag. Hur kan en häst vara viktigare än en äldre människa i vårt land?

Under valrörelserna 2010 och 2014 hade inte något riksdagsparti några ”riktiga” frågor som berörde de äldre. Debatten handlade bara om arbete (inte för +65), skola och vård. Inget om livskvalitet för äldre. De med många årsringar fanns inte med i diskussionen. Alla riksdagens partier tävlade om att ha låg medelålder på valbara kandidater. Det var inte viktigt att ha listor som motsvarade befolkningens åldersstruktur.

Inga politiska partier i Sverige har förstått att äldre personer inte kommer att finna sig i detta. Vid valet 2018 kommer 25 % av väljarna vara +65. Kan det finnas något parti 2018 som upptäcker att rösterna från +65-åringarna är lika mycket värda som övriga röster?

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

När skall vi få FN:s äldrekonvention? Det enkla vore att kopiera barnkonventionens och byta barn mot äldre.

Äldres bästa skall beaktas vid alla beslut som rör äldre.
Alla äldre har rätt till liv och en fortsatt utveckling.

Annons

Annons

Alla äldre har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.


Ingvar Orrelid, fritidspolitiker i Kultur- och turismnämnden (M) samt “pensionär med frisk krona”

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons