News55

HD: Elev utan särskilt stöd blev diskriminerad

Artikelbild
Högsta domstolen har prövat om en grundskola i Malmö gjort sig skyldig till diskriminering mot ett barn med funktionsnedsättning. Arkivbild. (Foto: Magnus Andersson/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 13 juni 2024Publicerad: 13 juni 2024

En pojke med funktionsnedsättning fick inte tillräckligt stöd för att klara skolan. Nu dömer Högsta domstolen (HD) Malmö stad att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning. Domen kommer att få stor betydelse för många barn, tror pojkens juridiska ombud.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Domen är tydlig i frågan om skolans ansvar för ett barn som ännu inte har kunnat få en medicinsk diagnos, att man ändå omfattas av diskrimineringslagens skydd, säger ombudet Johanna Ingemarsson.

Det är särskilt viktigt anser hon, eftersom många barn får vänta länge innan de utreds och det sedan tar tid att fastställa en diagnos.

HD har kommit fram till att pojken utsattes för diskriminering genom bristande tillgänglighet då han inte fick tillräckligt stöd. Ända från skolstart hade han vissa problem när det gällde koncentration, impulskontroll och socialt samspel.

Hög skolfrånvaro

Skolan gjorde anpassningar, men problemen förvärrades. Hösten 2017 gjorde skolan en utredning som kom fram till att han behövde särskilt stöd, men ändå fick han inte det, konstaterar HD.

Skolan konstaterar att det man gör inte är tillräckligt, men så går det ett helt skolår utan att man gör någonting mer, kommenterar Johanna Ingemarsson.

Följden blev hög skolfrånvaro och att pojken gick miste om stora delar av sin utbildning under tidsperioden.

Om skollagen inte följs och detta får konkreta följder för elevens möjlighet att ta del av undervisningen ska det ses som diskriminering, enligt HD.

ANNONS

Pojken fick en autismdiagnos först i slutet av den period domen handlar om. Malmö stad har menat att diskrimineringslagstiftningen är tillämplig först när en sådan diagnos kommer till skolans kännedom, men fick alltså inte gehör för detta i HD.

Inte avsiktligt

I bedömningen av skadeståndsbeloppet har HD tagit hänsyn till att skolans avsikt aldrig varit att diskriminera pojken och att skolan vidtog ett antal åtgärder för hjälpa honom, om än inte tillräckligt.

Det låga beloppet var en besvikelse, men det är inte pengarna det handlar om för pojken och hans familj, utan att få bekräftelse på att han diskriminerats, betonar Johanna Ingemarsson.

Det här är inte ett lokalt problem på en skola, vi ser att det här är ett nationellt problem som finns på många skolor. Det berör väldigt, väldigt många.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS