News55

"Katastrofalt" läge för vildlax – nytt fiskestopp

Artikelbild
Det ser ut som att det, för andra året i rad, kommer att vara en svag uppvandring av Östersjölax i älvarna. Arkivbild. (Foto: Björn Larsson Ask/AP/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 24 juni 2024Publicerad: 24 juni 2024

Experter och fiskare vittnar om en fortsatt svår situation för vildlaxen i Sverige. Nu stoppas fisket i ytterligare en älv.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Alla tecken pekar tyvärr på att det blir ännu ett katastrofalt dåligt år i älvarna, säger Thomas Johansson vid Östersjölaxälvar i samverkan.

Förra veckan stoppades fisket av lax i Råneälven i Norrbotten. Den ansvariga samfällighetsföreningen hänvisar till att de uppvandrande laxarna hittills i år är alarmerande få.

På söndagen kom besked om att sportfisket av lax även stoppas i Dalälven.

Totalt gäller nu stopp för att avliva lax i sex av Sveriges 16 Östersjölaxälvar.

I fjol noterades en kraftig minskning av antalet laxar som vandrade upp i älvarna från Östersjön.

Det ser ut som att det kommer att vara en svag uppvandring även 2024, konstaterar Inger Dahlgren, chef för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten (Hav).”Allvarligt fel”

Vittnesmål från flera vattendrag pekar ditåt.

Ett exempel är Byskeälven, känd som en av de bästa älvarna för laxfiske, där det fram till midsommar i år noterats omkring 1 000 passerande laxar, enligt Thomas Johansson, ordförande för organisationen Östersjölaxälvar i samverkan.

ANNONS

Det är runt en tredjedel av det normala antalet.

Det ser otroligt mörkt ut. Någonting är allvarligt fel med Östersjön, säger Thomas Johansson.Ekosystem i obalans

Vildlaxarna ger sig ut i havet för att äta upp sig några år innan de återvänder till sina födelseälvar för fortplantning. Länge förbättrades bestånden av lax i älvarna i norra Sverige, bland annat tack vare de minskade kvoterna för yrkesfisket i Östersjön.

Det är svårt hitta direkta orsakssamband till de senaste årens försämrade läge, som i bästa fall kan visa sig vara tillfälligt. Men det är känt att miljön i Östersjön är hårt pressad av bland annat övergödning, fiske och klimatförändringar.

Vi har ett ekosystem som inte riktigt är i balans, säger Johan Höjesjö, professor i ekologisk zoologi vid Göteborgs universitet.

Trålfisket i Östersjön av strömming, som är föda för laxen, har lyfts fram som ett problem.

Det är ju tyvärr bytesfisken som trålas upp och som i stället går till pelletsfabriker för att bedriva verksamhet med odlad lax, vilket inte är riktigt vackert, säger Johan Höjesjö.Brett fiskestopp i Norge

I Norge beslutade myndigheterna i veckan att tills vidare stoppa allt laxfiske i de södra delarna av landet. Något liknande, centralt fattat beslut är i nuläget inte aktuellt i Sverige.

ANNONS

Det har vi inte ansett vara nödvändigt ännu, säger Håkan Carlstrand, utredare på fiskeregleringsenheten på Hav.Däremot gör vi ju översyn av bestämmelserna för fisk successivt, och i kommande översyn kan det absolut finnas med.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS