News55

ÖB om Natointrädet: Äntligen

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 07 mars 2024Publicerad: 07 mars 2024

Sverige går i dag in i försvarsalliansen Nato. - Äntligen, säger ÖB Micael Bydén. Försvarsmakten har hållit på att förbereda sig inför Natomedlemskapet i nästan två års tid. - Vi kommer att vara redo från första minuten oavsett när inträdet sker, säger…

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ÖB om Natointrädet: ÄntligenSamuel Steén/TTÖverbefälhavare general Micael Bydén efter försvarsutskottets sammanträde i Riksdagen.NatoTTSverige går i dag in i försvarsalliansen Nato.Äntligen, säger ÖB Micael Bydén. Försvarsmakten har hållit på att förbereda sig inför Natomedlemskapet i nästan två års tid.Vi kommer att vara redo från första minuten oavsett när inträdet sker, säger Bydén. Den största förändringen är att Sverige direkt från Natointrädet omfattas av Natos försvarsgarantier och får vara med i alliansens försvarsplanering. Marinchefen Ewa Skoog Haslum tycker det känns bra att Sverige nu blir Natos 32:a medlemsland.Vi är säkrare när vi är med i en allians, säger hon.Ger man sig på oss ger man sig på hela Nato.Flaggor hissas Bydén ska delta när Sveriges flagga hissas vid Natohögkvarteret i Bryssel på måndag. Nästan samtidigt kommer Natoflaggor hissas vid högkvarteret i Stockholm och på åtta regementen eller baser i landet. Samtidigt åker cheferna för de olika vapenslagen till ceremonier på Natos luftstridskommando i Tyskland, markstridskommandot i Turkiet och på marinkommandot i Storbritannien. Även på den norska Natoövningen Nordic Response i norra Norden kommer det svenska inträdet att uppmärksammas. Där deltar flera tusen svenska militärer. Försvarsminister Pål Jonson åker på lördag till norra Finland där en finsk-svensk division ska gå över gränsen till Norge.Snabba förändringar Finlands försvarsmakt har gett sin svenska motsvarighet rådet att vara redo att hantera ett stort informationsflöde från Nato.Nu öppnas kranen för den information som vi inte kunnat få innan vi blir Natomedlem, säger Bydén. Sveriges flyg- och marinstridskrafter går direkt in i Natos kommandostrukturer, till exempel när det gäller flygets incidentberedskap och marinens övervakning av Östersjön.Vi kommer att fortsätta mycket med det vi gör, men vi gör det under Natomedlemskapets kappa, säger Bydén.Räcker ej Den svenska marinen är redo att redan till sommaren delta i Natos stående minröjningsstyrka med ett fartyg. Enligt marinchefen förväntar sig Nato en stark svensk marin och då räcker inte dagens nio ytstridsfartyg och snart fem ubåtar. Mer personal behövs, enligt Skoog Haslum.Vi behöver ha fler ytstridsfartyg, minröjningsfartyg amfibieförband, logistikförband och ubåtar, säger hon. Om en dryg vecka planeras ett stort statsceremoniellt arrangemang på Karlbergs slott, med regeringen, kungen, myndighetschefer och internationella gäster.Peter Wallberg/TT

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS