News55

Trots AI: Färre studenter fast för fusk

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 19 mars 2024Publicerad: 19 mars 2024

För andra året i följd minskar antalet studenter som stängs av eller varnas för fusk. Farhågorna om att AI-verktyg skulle leda till ökat fusk har alltså ännu inte besannats. Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som sammanställt fjolårets disciplinär…

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Trots AI: Färre studenter fast för fuskVeronica Johansson/SvD/TTAI har gett nya möjligheter till att fuska med inlämningsuppgifter och hemtentor. Men antalet fall av upptäckta fusk har minskat. Arkivbild.UtbildningTTFör andra året i följd minskar antalet studenter som stängs av eller varnas för fusk. Farhågorna om att AI-verktyg skulle leda till ökat fusk har alltså ännu inte besannats. Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som sammanställt fjolårets disciplinärenden vid universitet och högskolor. Rapporten visar att totalt 2 306 studenter antingen fick en varning eller stängdes av för en period under 2023. Det är 14 procent färre studenter än 2022. I slutet av 2022 lanserades textroboten Chat GPT och varningsflagg höjdes förfusket skulle öka. Och ja, under fjolåret hade 27 lärosäten tillsammans 227 disciplinärenden som gällde vilseledande med hjälp av AI-verktyg. Sju lärosäten hade ännu inte haft några ärenden. Men samtidigt minskade annat fusk, som plagiering, så på totalen blev det en nedgång.På forskarnivå Studenterna hade använt AI-verktyg främst för att skapa texter till inlämningsuppgifter eller svar på tentafrågor eller för att förbättra en egenskriven text. Fuskmisstankar har uppstått när studenter exempelvis plötsligt presterat på en mycket bättre nivå än tidigare, rent av på forskarnivå, eller om en text haltat mellan briljant och undermålig. Likaså när studenter missat att ta bort meningar som direkt avslöjat AI-användning. Lärosätena rapporterar också att de använt sig av AI-detektorer för att kontrollera eventuella fuskförsök.Fortsatt minskning? Hur stort mörkertalet är, det vill säga hur många studenter som kommit undan med AI-fusk, går givetvis inte att säga.I flera fall som upptäckts verkar studenterna inte ens ha läst igenom den text de lämnat in, medan det naturligtvis är svårare att upptäcka dem som använt AI på ett slipat sätt, säger Pontus Kyrk, verksjurist vid UKÄ. Trots teknikutvecklingen bedömer han att disciplinärendena om fusk kommer att fortsätta minska. Ökningen skedde främst under pandemin, då studenterna pluggade och tentade på distans.Redan i fjol var signalen att det går mer och mer mot salstentor, som gör det svårare att fuska. Den trenden ser ut att hålla i sig, säger Pontus Kyrk.Anna Lena Wallström/TTFakta: Antal disciplinärenden 2023 TT Antalet studenter som stängdes av eller varnades av en disciplinnämnd var i fjol 2 306. Det var 14 procent färre jämfört med 2022, då 2 671 studenter fick en påföljd. De 2 306 studenterna motsvarar en ytterst liten del av alla helårsstudenter: 0,72 procent. De absolut vanligaste disciplinärendena rör fusk i någon form: fusklappar och otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, plagiat och fabrikation eller förfalskning av dokument. Fusklappar, otillåtet samarbete och plagiat är vanligast. Studenter kan också hamna i disciplinnämnden om de stört undervisningen, eller gjort sig skyldig till sexuella eller etniska trakasserier. Sådana fall förekommer mycket mer sällan. Källa: UKÄ:s rapport Disciplinärenden 2023 vid universitet och högskolor

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS