News55

Ny FN-konvention för äldres rättigheter

Ny FN-kovnention för äldres rättigheter
Ny FN konvention för äldres rättigheter diskuteras inom FN. Äldre människor förbises ofta av hjälpinsatser i krig. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 13 juni 2024Publicerad: 02 maj 2024

Trots att bomberna regnar över Ukraina har många äldre människor valt att stanna, men vid hjälpinsatser förbises de ofta. Ett nytt förslag har lagts fram om en FN-konvention för att värna äldres mänskliga rättigheter.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I krigszoner orkar de äldre ofta inte ta sig vidare eftersom det liv de byggt upp och levt försvunnit. Vad ska det då tjäna till att lämna det de känner till? Deras vardag har grusats sönder och ligger kringströdd i spillrorna av det som en gång var deras hem.

Kanske kan de hitta minnesfragment i all förstörelse. Vad finns annars om inte deras minnen finns? Tomrum, just ingenting. Det är förklaringen på varför gamla blir kvar, trots hemskheter som vi sett i Charkiv, Butja och på andra platser.

Det har dock visat sig att de äldre förbises av humanitära hjälpinsatser.

Sverige inte med på noterna om förslag till ny FN-konvention

I ett debattinlägg meddelar Dagens Nyheter att representanter från världens länder kommer att träffas i FN:s högkvarter i New York den 24-25 maj för att diskutera införandet av en speciell FN-konvention som ska stärka mänskliga rättigheter som berör äldre personer. Det finns många länder som stöttar detta förslag, bland annat Portugal, Slovenien och Latinamerika samt många länder i Afrika.

Sverige motsätter sig förslaget med hänseende till att befintlig praxis av mänskliga rättigheter tillgodoser den äldre populationens behov. Det har dock konstaterats att äldre personer åsidosätts i insatser ute i krigszoner och katastrofplatser.

Enligt FN:s generalsekreterare António Guterres borde FN ta itu med ålderismen för att skapa en mer jämlik värld där varje människas rättighet och värde respekteras och skyddas – även de äldres.

Ålderism vanligt förekommande i Sverige

ANNONS

Som ett tidigare föregångsland när det gäller arbete för mänskliga rättigheter kan Sveriges kritiska hållning i den här frågan orsaka en del negativa konsekvenser.

Ålderism är ett problem i Sverige, vilket bland annat visar sig inom sjukvården där alla inte får samma vårdinsatser.

Ett exempel är att äldre personer som i ökad takt drabbas av psykisk ohälsa, sällan erbjuds specialistvård i samma utsträckning som yngre. De hänvisas istället till primärvården där terapi i princip inte erbjuds annat än undantag, trots evidens på positiva effekter.

Läs också:

Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland äldre

Stödlinje mor psykisk ohälsa kan starta i höst

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS