2020 – pandemiåret i siffror

2020 var året då coronapandemin slog till med full kraft. Snabbtest på flygplatser för att upptäcka smitta var bara en av alla samhällsförändringar som infördes. Arkivbild.
2020 var året då coronapandemin slog till med full kraft. Snabbtest på flygplatser för att upptäcka smitta var bara en av alla samhällsförändringar som infördes. Arkivbild.
CoronavirusetTT

Coronapandemin har påverkat allt och alla under det gångna året. Här är några siffror från ett år som ingen lär glömma.

Annons

Annons

Annons

Annons

Personal iklädda skyddskläder hjälper en patient in på Karolinska sjukhuset i Solna i april. Arkivbild.
Personal iklädda skyddskläder hjälper en patient in på Karolinska sjukhuset i Solna i april. Arkivbild.
Finansminister Magdalena Andersson (S). Regeringen har under pandemin lagt fram tolv ändringsbudgetar, utöver de traditionella vår- och höständringsbudgetarna. Arkivbild.
Finansminister Magdalena Andersson (S). Regeringen har under pandemin lagt fram tolv ändringsbudgetar, utöver de traditionella vår- och höständringsbudgetarna. Arkivbild.
Margit Bylfors på Bokens vårdboende i Mjölby var en av de första i Sverige att få Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19. Sjuksköterskan Ann-Louise Broberg genomförde vaccineringen. Arkivbild.
Margit Bylfors på Bokens vårdboende i Mjölby var en av de första i Sverige att få Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19. Sjuksköterskan Ann-Louise Broberg genomförde vaccineringen. Arkivbild.
Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen och Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten under en av vårens myndighetsgemensamma pressträffar. Arkivbild.
Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen och Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten under en av vårens myndighetsgemensamma pressträffar. Arkivbild.

1 805 035

... är antalet människor som rapporterats avlidna i covid-19 fram till morgonen den 31 december.

Värst drabbat sett till antal avlidna är USA med närmare 340 000 dödsfall. Brasilien, Indien och Mexiko är de enda övriga länderna där fler än 100 000 personer avlidit hittills.

Källa: Johns Hopkins-universitetet

.

82 709 354

... har bekräftats smittade av covid-19 globalt fram till morgonen den 31 december.

Under oktober månad steg antalet nya inrapporterade fall från omkring 300 000 per dygn upp till 500 000 per dygn. För närvarande är dygnssiffran cirka 600 000. Den skildrar både ökad smittspridning men beror sannolikt också på utökad testkapacitet.

Källa: Johns Hopkins-universitetet

.

191

... länder och regioner hittills har haft bekräftade fall av covid-19 fram till den 30 december.

Det är enligt officiella företrädare fortsatt coronafritt i Turkmenistan och Nordkorea. De båda totalitära staterna tillhör ett väldigt litet antal länder eller regioner som inte har rapporterat ett enda coronafall.

Källa: Johns Hopkins-universitetet

.

8 727

... personer har rapporterats avlidna med covid-19 i Sverige fram till den 30 december.

Antalet döda i Sverige har likt i andra delar av världen ökat de senaste månaderna efter en period med mindre smittspridning under sommaren. Under sommarmånaderna, främst augusti och september, var det enskilda dagar då inga nya dödsfall rapporterades in.

Källa: Folkhälsomyndigheten

.

437 379

...fall av covid-smittade i Sverige har rapporterats fram till den 30 december.

En tydlig ökning märktes i den svenska smittostatistiken under hösten, då testningen i landet kom i gång på allvar. Tidigare var antalet inrapporterade nya fall som högst 1 698, under hösten har den siffran mångdubblats och ligger för närvarande på drygt 11 000 om dagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

.

4  055

...personer med covid-19 får eller har fått intensivvård i Sverige fram till 30 december.

Intensivvården har i stort följt samma kurvor som antalet avlidna. En tydlig skillnad jämfört med de som smittas och avlider sett till statistiken är att betydligt fler män än kvinnor med covid-19 har fått intensivvård. Antalet män som intensivvårdas är ungefär två och en halv gånger fler än kvinnorna. Drygt 2 900 män och drygt 1 150 kvinnor får eller har fått intensivvård.

Källa: Folkhälsomyndigheten

.

705

...fler personer dog under november månad i Sverige, jämfört med genomsnittet för månaden de senaste åren.

Antalet avlidna totalt sett i november månad i Sverige var 8 088, enligt Statistiska centralbyrån (SCB), den högsta novembersiffran i reella tal sedan 1918 då spanska sjukan bröt ut.

Värt att notera är dock att Sveriges befolkning har vuxit med cirka 4,5 miljoner invånare sedan 1919. I relativa tal dog 77,9 personer per 100 000 invånare i november i år, vilket är det högsta antalet avlidna i förhållande till befolkningens storlek i november sedan 2010.

Källa: Statistiska centralbyrån

.

200 000 000 000

...kronor är summan för regeringens pandemiåtgärder.

Regeringen har under pandemin lagt fram tolv ändringsbudgetar, utöver de traditionella vår- och höständringsbudgetarna. Det har bland annat rört sig om saker som ersättning för karensavdrag, utökad sjukpenning, omställningsstöd och riktat stöd till olika sektorer. Totalt uppgår alltså åtgärderna för året till 200 miljarder kronor.

Källa: Regeringen

.

133 800

... färre personer var anställda i november 2020 i Sverige jämfört med november 2019.

Siffran ska tolkas med viss försiktighet men ger ändå en fingervisning om pandemins påverkan på mångas ekonomiska vardag.

Källa: Statistiska centralbyrån

.

1 405 000 000

... vaccindoser har EU-kommissionen tecknat avtal om.

Totalt har det tecknats sju olika avtal om inköp av covid-19-vaccin för medlemsländernas räkning. Antalet avtalade doser är därmed uppe i 1,405 miljarder – med option på ytterligare 660 miljoner doser.

Källa: EU-kommissionen

.

4–8

... är antalet procent som de globala utsläppen av koldioxid 2020 väntas minska med jämfört med föregående år. Detta enligt preliminära uppskattningar från klimat- och energinyhetssajten Carbon Brief, Internationella energiorganet (IEA) samt en artikel publicerad i tidskriften Nature Climate Change.

Restriktioner med anledning av pandemin är inte den enda anledningen till att man väntar sig lägre utsläpp under 2020. Under 2019 gjordes även omfattande investeringar i förnybara energislag och början på 2020 var blåsig och solig vilket tillsammans med de nya anläggningarna gjort att energiproduktionen från sol och vind stod för en större andel under året.

Källa: Naturvårdsverket

.

126

... myndighetsgemensamma pressträffar har Folkhälsomyndigheten hållit med anledning av coronaviruset.

Den första pressträffen genomfördes den 26 februari, och hölls från och med i mars dagligen (förutom helger), men övergick sedan till att hållas två dagar i veckan.

Flera medier direktsänder från presskonferenserna, som också sänds på Youtube. Vid nästan samtliga har, förutom Folkhälsomyndigheten, även Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) medverkat.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons