A-
A+

Ägarstrid om värdefull rymdsten

Andreas Forsberg och Anders Zetterqvist med den 14 kilo tunga meteoriten som föll till marken den i november 2020. Arkivbild.
Andreas Forsberg och Anders Zetterqvist med den 14 kilo tunga meteoriten som föll till marken den i november 2020. Arkivbild.
RymdenTT

Mitt livs fynd.

Så sade meteoritjägaren Andreas Forsberg i höstas när han hittade den värdefulla rymdstenen som slog ned utanför Enköping.

Nu tar markägaren strid med meteoritjägarna om äganderätten, rapporterar Lantbrukets Affärstidning ATL.

Annons

Annons

Annons

Annons

Det var i november som en stor bolid kom in i atmosfären med ett brak och lyste upp himlen innan den slog ned nära byn Ådalen utanför Enköping.

Meteoritjägare från hela landet samlades för att leta efter resterna och det var till slut Anders Zetterqvist och Andreas Forsberg som hittade den 14 kilo tunga meteoriten.

Rymdstenen hittades på mark som ägs av Johan Benzelstierna von Engeström på Refvelsta gods. Han hävdar nu äganderätten till meteoriten och har tagit strid mot upphittarna.

Här gäller inte allemansrätten. Oavsett om det är en julgran eller en meteorit så ingår det inte i allemansrätten att ta saker av ekonomiskt värde på annans mark, säger han till ATL.

Han kallar stenen för Refvelstameteoriten och betonar att han inte tänker sälja den.

Jag har för avsikt att långtidsdeponera den på ett svenskt museum. Men jag släpper inte äganderätten.

Rättsligt avgörande

Upphittarna hävdar å sin sida att de är de rättmätiga ägarna av meteoriten från Ådalen.

Traditionellt har alltid upphittaren kunnat behålla meteoriter. Det borde vara allemansrätten som gäller, precis som att man får plocka enstaka stenar i naturen när man prospekterar efter malm, säger Andreas Forsberg.

Eftersom det inte finns någon tydlig lagstiftning som talar om vad som gäller för meteoriter kan striden mellan markägaren och upphittarna komma att avgöras i domstol.

Meteoriten är inlämnad till Naturhistoriska riksmuseet, som har låtit en advokatbyrå göra en rättsutredning.

Utlåtandet är sekretessbelagt, men i ett brev till Engeström, Forsberg och Zetterqvist skriver museet att man inte med säkerhet kunnat avgöra frågan om vem som har rätt till meteoriten.

Annons

Annons

Ingår inte i allemansrätten

Markägarens advokat skriver att upphittarna kan ha gjort sig skyldiga till stöld. Enligt brottsbalken får man inte ta sten utan lov från annan mark. För fornfynd finns det en särlagstiftning, men inte för meteoriter, som därför måste räknas som vanlig sten.

Naturvårdsverket konstaterar att sten finns med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande. Men skriver att det ändå knappast kan räknas som brottsligt att ta med sig enstaka mindre stenar från naturen.

LRF:s äganderättsexpert Björn Galant tror dock att markägaren kommer att gå segrande ur striden.

Det är svårt att uttala sig bombsäkert då detta är en rymdsten. Men generellt gäller att stenplockning på annans mark inte ingår i allemansrätten. Stöd för detta finns i Jordabalken där det står att sten, grus, torv tillhör fastighetsägaren, säger han till ATL.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

premium_musicquiz_v1

Är det din tur att vinna?