Arbetsförmedlingen: Känner oss rätt trygga

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Arkivbild.
Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Arkivbild.
EkonomiTT

Kritiken är skarp: Arbetsförmedlingen sviktar, brister i närvaro och kommunerna får själva se till att jobbet blir gjort, enligt en rapport från SKR.

Jag tycker inte att vår närvaro och service generellt blivit sämre, svarar myndighetens generaldirektör Maria Mindhammar.

Annons

Annons

Det är en dyster bild av Arbetsförmedlingen som målas upp i rapporten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Att omställningsprocessen sammanföll med pandemin har skapat en situation där kommuner lämnats vind för våg — och där följden blir att de svagaste samhällsgrupperna längst från arbetsmarknaden drabbas hårdast, enligt SKR.

Det är en bild som Arbetsförmedlingen inte delar fullt ut, enligt generaldirektör Maria Mindhammar.

Jag har all respekt för de synpunkter som kommit fram och SKR:s roll, men jag delar inte hela bilden. I många kommuner finns det ett bra samarbete men i vissa måste det förbättras, och det är ett gemensamt ansvar att hitta en väg som fungerar. Vi är i en arbetsmarknadsmässig kris och det känner vi naturligtvis av, säger hon.

Enade förväntningar

I SKR:s rapport framkommer det att kommuner fått ta av egna medel för att sköta det som de upplever är Arbetsförmedlingens ansvar. Mindhammar uppger att synpunkterna tas på allvar, men att det alltid kommer att finnas en diskussion om vilka resurser staten ska skjuta in och vilka som är kommunens ansvar.

Vi gör allt vi kan för att ge det stöd till kommunerna som de upplever sig behöva, men med tanke på pandemin och neddragningarna måste vi ha enade förväntningar kring ansvarsfördelningen, säger hon.

Att nedskärningar och avvecklade kontor lett till dålig samordning och bristande närvaro på många håll håller hon inte med om.

Vi känner oss rätt så trygga. Vi har jobbat med de här delarna, att ha lokal närvaro, och jag tycker inte att vår närvaro och service generellt blivit sämre. Mycket tack vare utbyggnaden av vår digitala service och tjänster, som många väljer inte minst under pandemin.

Annons

Annons

"Verkligen slitit"

Enligt SKR:s enkätundersökning drabbas framför allt unga, nyanlända och de som står längst från arbetsmarknaden hårt av Arbetsförmedlingens omorganisering. Frånvaron i kommunerna gör att individer lämnas utan stöd, lyder SKR:s slutsats. Men det är något som Maria Mindhammar vänder sig emot.

Jag delar inte bilden att de saknar stöd. För de allra flesta fungerar den digitala servicen utmärkt. Vissa grupper drabbas väldigt hårt under pandemin; det är djupt beklagligt och vårt gemensamma ansvar att hantera den situationen tillsammans med kommunerna. Men vi har jobbat mycket med att ta hand om de nyinskrivna så att de inte hamnar i en långtidsarbetslöshet.
Våra medarbetare har verkligen slitit under pandemin med att ta emot nya och samtidigt även ta hand om de som redan var inskrivna hos Arbetsförmedlingen, fortsätter hon.

Inte alla svar

Ytterst är dagens situation en följd av den budgetsituation som myndigheten hamnade i 2019, anser generaldirektören. Som ett resultat av minskad förvaltningsbudget varslades under fjolåret 4 500 anställda och över 100 orter runt om i landet fick se sina Arbetsförmedlingskontor avvecklade.

Det var inte något vi själva planerade eller tyckte var en bra lösning. Nu är det oerhört viktigt att fortsätta med dialog med både kommunerna och regeringen. Hur ska Arbetsförmedlingen fungera framöver när den stora delen i politiken är att öka antalet fristående aktörer? Vad innebär reformeringen för vår del, vad innebär fler aktörer? Där har vi ännu inte alla svar.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons