Besviken kultursektor vädjar till regeringen

Socialminister Lena Hallengren (S) lämnar beskedet som får kultursektorn att sucka besviket: Det blir inga lättnader av publikrestriktionerna. Inte just nu, i alla fall.
Socialminister Lena Hallengren (S) lämnar beskedet som får kultursektorn att sucka besviket: Det blir inga lättnader av publikrestriktionerna. Inte just nu, i alla fall.
KulturTT

Det blir inga lättade publikrestriktioner för kultursektorn. Skälet är enligt socialminister Lena Hallengren (S) att smittspridningen i samhället går åt fel håll.

Det är en form av näringsförbud, säger Calle Nathanson, vd för Folkets hus och parker, till TT.

Annons

Annons

Regeringens besked kom vid en pressträff på torsdagen.

Vi vet att kulturen har det svårt, och är väl medvetna om vilken betydelse sektorer som kultur och idrott har för vårt samhälle. Men vi har hela tiden varit tydliga med att undantag endast kan genomföras om läget tillåter det, säger Lena Hallengren.

"Allt vi kan"

Beskedet att för närvarande inte lätta på de rådande publikrestriktionerna motiveras ytterligare av kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP).

Jag förstår att det här är ett besked som gör väldigt många besvikna. Jag hade, som ni, helst sett att vi inte behövt fatta det här beslutet i dag. Men Sverige och världen befinner sig i den värsta hälsokrisen sedan andra världskriget. Vi måste göra allt vi kan, säger hon.
Vi planerar fortfarande att göra de här ändringarna. Men för att regeringen ska kunna fatta ett sådant beslut krävs det att smittläget fortfarande tillåter ett sådant undantag.

Varken Hallengren eller Lind vill uppge en exakt tidpunkt för när ett nytt besked om eventuella lättnader av publikrestriktionerna kan komma.

Annons

Annons

"Förödande för kulturen

Trots att smittoutvecklingen går åt fel håll kommer beskedet som ett dråpslag för en bransch som blöder. Nu krävs det att regeringen skjuter till ytterligare ekonomiska medel för att rädda den krisande kultursektorn, säger Calle Nathanson.

Behoven ökar ju för varje dag som det här näringsförbudet ligger kvar. Det är bara att hoppas på att regeringen är snabb på bollen och helt enkelt förlänger perioden och skjuter till mer medel, det är det som kommer att behövas.

TT: Vad händer annars?

Det blir helt förödande för kulturen. Regeringen har absolut gjort mycket men vi hade ju hoppats på lättnader.

"Förstår inte logiken"

Teaterförbundets ordförande Simon Norrthon säger att beskedet innebär att "luften går ur" många privata näringsidkare i kultursektorn:

Jag har full förståelse för regeringens oro för den ökande smittspridningen. Men jag hade önskat att man efter nästan sju månader av pandemin skulle vara beredd att presentera ett mer genomtänkt och jämlikt regelverk, istället för att ensidigt använda sig av mötesförordningen som slår mot vissa men inte alla. Många har redan gått i konkurs, många lämnar branschen.

Birgitta Svendén, Kungliga Operans vd och operachef, säger att hon inte förstår logiken i regeringens beslut. Svendén ställer sig frågande till varför scenkonstbranschen tycks utgöra den största smittorisken i samhället jämfört med till exempel restauranger, köpcentrum och kollektiva färdmedel.

Teatrarna är byggda för strukturer med organiserade publikflöden, vi har djup kunskap och erfarenhet kring just den frågan och är väl förberedda sen länge, säger hon.
Nu ändrades beslutet kring restaurang med underhållning, varför testar man då inte att stegvis öka publiken på våra teatrar?
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons