Boräntor pressas nedåt

Flera bolåneinstitut har sänkt sina räntor på senaste tiden. Fler lär följa efter, enligt den privatekonomiska experten Annika Creutzer. Arkivbild.
Flera bolåneinstitut har sänkt sina räntor på senaste tiden. Fler lär följa efter, enligt den privatekonomiska experten Annika Creutzer. Arkivbild.
EkonomiTT

Flera banker och bolåneinstitut har sänkt sina räntor den senaste tiden. Och fler lär följa med, enligt den privatekonomiska experten Annika Creutzer.

Det mesta pekar på att räntorna kommer att pressas ned, säger hon.

Annons

Annons

Senast i raden att sänka sina boräntor är Handelsbanken som justerat ned de så kallade listräntorna för såväl rörliga bolån som bundna. Den rörliga räntan, tremånadersräntan sänks 0,05 procentenheter till 2,34 procent. Mest sänks räntan på lån med bindningstider på ett respektive två år, samt åtta och tio år med mellan 0,15-0,20 procentenheter. Lägst är räntan nu på treåriga lån, 1,64 procent.

Tidigare har exempelvis SBAB och Danske Bank sänkt listräntorna för flera av sina bundna räntor.

Förutom att marknadsräntorna går ned påverkar också förväntningar på inflationen och räntorna framöver, säger Annika Creutzer, fristående privatekonom.

Rådande situation där centralbanker på flera håll i världen, dock inte i Sverige, har sänkt sina styrräntor för att stimulera ekonomi pekar snarast på att räntorna kommer att fortsätta pressas nedåt, anser hon.

Det skulle förvåna mig om någon bank ligger kvar med högre räntor än de andra, säger Annika Creutzer.
De kan nog krypa ned några tiondelar till.

Bankerna har olika modeller för hur deras räntor automatanpassas till exempelvis rådande marknadsräntor. Utöver det påverkar även konkurrenssituationen.

Det är enligt Annika Creutzer en av anledningarna till att flera av bolåneinstituten gjort störst justeringar när det gäller de bundna räntorna.

Det är konkurrens om kunderna och då vill man låsa in dem på längre tider och göra de längre räntorna mer attraktiva, säger Annika Creutzer.

När är det då läge att binda räntan?

Binda ska man göra av trygghetsskäl, tryggheten att veta hur du har det framöver, inte av ekonomiska skäl, säger Annika Creutzer.
Är man högt belånad och känner en stor osäkerhet, då kan man se det lilla extra man får betala för en bunden ränta som en försäkringspremie. I dag är den förhållandevis låg. Men ekonomiskt sett lönar sig den rörliga räntan över tid.

Något hon vill varna för är att dela upp lånet på flera olika bindningstider.

Det rådet ger ofta bankernas ekonomer. Men då hamnar du i en sämre förhandlingssits. Ska du förhandla om ett tvåårigt lån när du har en annan del bunden på fem år, då vet banken att du har det, och då är det inte alls lika lätt att pruta, säger Annika Creutzer.
Aktuella boräntor per den 15 oktober 2020
Bank/bolåneinstitut 3 mån (rörlig), listränta 3 mån (rörlig), snittränta september 3 år, listränta 3 år, snittränta september 5 år, listränta 5 år, snittränta
Danske Bank 2,41 1,69 1,47 1,38 1,68 1,52
Handelsbanken 2,34 1,56 1,64 1,43 1,68 1,51
Nordea 2,39 1,77 1,89 1,39 1,84 1,40
SBAB 1,74 1,49 1,64 1,38 1,69 1,45
SEB 2,39 1,53 1,74 1,39 1,89 1,47
Swedbank 2,39 1,57 1,79 1,48 1,85 1,56
Siffror i procent.
Källa: Bankerna
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons