A-
A+

C, MP och S överens om stränder och skogar

Centerpartiets partiledare Annie Lööf (C) säger att strandskyddet görs om i grunden, medan MP:s Märta Stenevi skriver att de nu har 'räddat strandskyddet'.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf (C) säger att strandskyddet görs om i grunden, medan MP:s Märta Stenevi skriver att de nu har "räddat strandskyddet".
PolitikTT

Centerpartiet (C) och Miljöpartiet (MP) har stridit länge om strandskyddet och skogen.

Nu utropar båda partierna sig till segrare.

Annons

Annons

Uppgörelsen som S, MP och C har gjort omfattar ett lagförslag om ett förändrat strandskydd och en proposition om äganderätten i skogen.

C har velat öka möjligheterna för kommuner att bygga i strandnära områden, framförallt för att göra landsbygdskommuner mer attraktiva för företag och nya invånare.

MP har velat stärka strandskyddet framför allt längs kusterna för att slå vakt om allemansrätten och den biologiska mångfalden.

Deklarerar vinst

C pekar på att uppgörelsen innebär att det blir enklare att bygga vid små sjöar, vattendrag, anlagda dammar och våtmarker och i särskilda strandnära utvecklingsområden som kommuner väljer ut.

Av de förslag som vi velat genomföra har det varit små sjöar och vattendrag som Miljöpartiet var väldigt kritiska när utredningen kom, men det finns med, säger Kristina Yngve (C) som varit med och tagit fram lagrådsremissen.

MP lyfter att strandskyddet stärks längs kusterna i södra Sverige, från norska gränsen till Forsmark, samt vid Sveriges stora sjöar. MP:s landsbygdspolitiska talesperson Maria Gardfjell uppger att det där nu blir helt nya kriterier och regler.

Det blir mycket svårare jämfört med i dag när det gäller lättnader i strandskyddet i starkt exploaterade områden med högt bebyggelsetryck, säger hon.

MP är också nöjd med att ett tidigare utredningsförslag nu har ändrats. Det innebar att kommuner skulle få peka ut landsbygdsområden, inom vilka det skulle vara lättare att göra undantag i strandskyddet.

Onsdagens uppgörelse innebär ett helt annat system, enligt Gardfjell. Kommunerna ska få utse särskilda strandnära utvecklingsområden, som är mycket mindre än utredningens landsbygdsområden, uppger hon.

De områdena får bara upprättas i områden med tätorter med färre än 3 000 invånare. I sådana områden kan kommuner göra undantag i strandskyddet i sina detaljplaner eller få dispens från strandskyddet hos länsstyrelserna.

Vi beklagar att det generella strandskyddet tas bort när det kommer till mindre sjöar och vattendrag. Men vi välkomnar också att skyddet stärks i områden med högt exploateringsskydd, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Annons

Annons

Äganderätt i skogen

När det gäller skogen har C har velat ha en stärkt äganderätt där skogsägarna själva får bestämma hur skogen ska brukas, medan MP velat se att mer av den svenska skogen ska skyddas.

C fick igenom flera förändringar som ökar skogsägarnas självbestämmanderätt, bland annat att skydd av naturvärden i första hand ska ske på frivillig grund.

Miljöpartiet ser det som positivt att man fått till ett ökat skydd för skog i fjällnära miljö.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl säger att hon ser positivt på att fler skydds- och ersättningsformer ska tas fram för att stärka skyddet av fjällskogarna, men hon ser också flera orosmoment.

Den stora oron vi har är att det formella skyddet ska bygga på initiativ från markägare.

Sandahl ser inte heller att några av de mest infekterade frågorna kring skogen blivit lösta.

Vi ser att det fortsatt finns ett stort behov av att se över skogsvårdslagen så att den ligger i linje med miljöbalken. Det är inte tydligt och det skapar konflikt.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

1kr_kampanj_bottombar

Prova Premium i en månad för endast en krona.