Covid-19 tredje vanligaste dödsorsaken

Dödstal (åldersstandardiserade) per 100 000 invånare januari–juni, 2000–2020
Dödstal (åldersstandardiserade) per 100 000 invånare januari–juni, 2000–2020
DödlighetTT

I våras var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken, enligt statistik från Socialstyrelsen. För första gången sedan mätningarna började ökade dödligheten i Sverige.

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

Under det första halvåret dog det 51 534 personer i Sverige. Bland de döda var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken, efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Under april månad var covid-19 till och med den vanligaste dödsorsaken av dem alla.

Med tanke på hur utvecklingen var under våren var det inte så oväntat, men det blev en ganska ordentlig avvikelse i statistiken, säger David Pettersson, utredare på Socialstyrelsen, till TT.

Pandemin resulterade också i att trenden med en ständigt minskad dödlighet bröts, för första gången sedan mätningarna började.

Trenden bröts

Den åldersstandardiserade dödligheten, det vill säga risken att dö vid en viss ålder i Sverige, har minskat i flera decennier. Denna minskning, som har funnits hur länge som helst, har främst drivits av en minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Men under våren ökade dödligheten, vilket den aldrig har gjort tidigare, säger David Pettersson.

Bland männen behöver man gå tillbaka till 2013 och för kvinnor till 2017 för att hitta samma nivå på dödligheten, visar Socialstyrelsens siffror.

Totalt dog det 14 000 personer i hjärt-kärlsjukdomar under årets sex första månader. 11 600 dog av tumörer och drygt 5 500 av covid-19. Pandemin till trots, så dog alltså mer än dubbelt så många av hjärt-kärlsjukdomar än av covid-19 i våras.

Övriga stora dödsorsaker var demenssjukdomar, lungsjukdomar och dödsfall till följd av yttre orsaker, till exempel fallolyckor, trafikolyckor, förgiftningar och självmord.

Annons

Annons

Inte fler självmord

En farhåga som fanns i våras var att antalet självmord skulle skjuta i höjden, på grund av den sociala isolering som främst drabbade vissa äldre.

Men så verkar det inte ha blivit. Under det första halvåret 2020 uppgick antalet självmord till 611, att jämföra med 638 motsvarande period i fjol.

Vi ser ingen onormal självmordsincidens under det första halvåret, även om det finns en viss osäkerhet vad gäller maj och juni, eftersom dödsorsaksintygen avseende självmord utfärdas av rättsmedicin där det finns en viss eftersläpning, säger David Pettersson.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons