-
+

Direktörernas löner under lupp

Nya regler ställer högre krav på ägarnas och styrelsernas redovisning av. På bilden mäktiga Investors ordförande Jacob Wallenberg. Arkivbild.
Nya regler ställer högre krav på ägarnas och styrelsernas redovisning av. På bilden mäktiga Investors ordförande Jacob Wallenberg. Arkivbild.
EkonomiTT

Nu ska det bli lättare att granska börsdirektörernas löner och prestationer. Nya regler gäller inför vårens bolagsstämmor.

Men företagen verkar vara något yrvakna, enligt en undersökning.

Annons

Annons

Det här är en helt ny typ av rapport som vi aldrig haft i Sverige tidigare och det är känsliga frågor, säger Erika Andersson, vd på Novare Pay, konsultbolag specialiserade på löner och ersättningsprogram i börsföretag.

Baserat på ett EU-direktiv tog regeringen härom året fram lagförslag som anger att alla börsföretag, och även de statliga bolagen, tydligare än i dag måste redovisa löner, bonusprogram och liknande ersättningar inför bolagsstämmorna, framför allt riktat till aktieägarna.

Enklare förstå

Småaktieägarnas organisation Aktiespararna är positivt inställd:

Ett bra steg för ökad öppenhet. Allt syftar till att det ska bli enklare att förstå, säger Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna.

Och det är inte bara verkställande direktören som ska synas tydligare i sömmarna, hela ledningsgruppens löner och ersättningsvillkor ska upp på bordet. Aktierelaterade program, bonusar, ska förklaras tydligt för ägarna, att sedan röstas om på bolagsstämman. Historiskt ska det också gå att se utvecklingen de senaste fem åren. Och ersättningar ska kunna sättas i relation till prestation i form av företagets vinst men även i relation till det övriga löneläget på företaget, enligt Erika Andersson.

Öppenheten ska bli bättre, aktieägarna ska kunna påverka den här typen av frågor, säger hon.

Annons

Annons

Hållbart syfte

Vad de konkreta konsekvenserna blir är svårt att sia om. Sverre Linton tänker sig att möjligtvis kommer ersättningsformerna, bonusprogrammen, att utformas på andra sätt. I dag är de väldigt svåra att förstå.

EU-direktivet baseras på att bolag ska drivas mer långsiktigt, hållbart, det är själva syftet.

Men frågan är vad siffrorna kommer att säga. Det blir en utmaning för företagsledningarna att redogöra för, enligt Erika Andersson. Och också för dem, aktieägare och andra intressenter, som ska analysera materialet.

Siffrorna säger inte så mycket om man inte har något att jämföra med. Det kommer att bli lurigt och många ställer sig också frågande till varför ska vi göra det här, säger hon.

I en undersökning frågade Novare Pay i december 45 börsbolag om de hade förberett sig. Enligt Erika Andersson visade det sig att många inte alls hade börjat med arbetet att ta fram materialet, men uppföljningar visar att det nu blivit bättre.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss