A-
A+

Efter HVB-larm – utredning ska förbättra vården

Regeringen talade redan 2019 om att granska vården på HVB-hem och de särskilda ungdomshemmen som drivs av staten genom Statens institutionsstyrelse (Sis). Nu tillsätts en utredning. Arkivbild.
Regeringen talade redan 2019 om att granska vården på HVB-hem och de särskilda ungdomshemmen som drivs av staten genom Statens institutionsstyrelse (Sis). Nu tillsätts en utredning. Arkivbild.
PolitikTT

Efter en lång rad larm om brister på HVB-hem tillsätter regeringen nu en bred utredning om hur vården av placerade barn och unga kan bli bättre.

Vårdinnehållet behöver på ett mycket bättre sätt svara mot de behov som finns hos placerade, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Annons

Annons

Utredningen berör tiotusentals barn och unga.

Bara under fjolåret fick 27 300 barn och ungdomar insatser i form av vård utanför det egna hemmet. Den vanligaste placeringen var familjehem följt av hem för vård eller boende (HVB).

Allvarliga brister förekommer och de måste ses över.

Syftet är är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård, säger socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff.

Utredningen ska bland annat lämna förslag för att att stärka hela vårdkedjan, från det att ett barn först placeras utanför det egna hemmet till hur stödet efter vårdens upphörande ser ut. Det handlar om socialnämndens handläggning, val av placeringsform, vården under placeringstiden, uppföljningen och vilka insatser som görs, säger Hallengren.

Omhändertas ej

Det förekommer tyvärr att barn och unga som placeras har omfattande behov av insatser från hälso- och sjukvården som inte alltid omhändertas.

Utredaren ska även se över kvaliteten i HVB, stödboenden och Sis särskilda ungdomshem. Bland annat ska man utreda behovet av ett differentierat behandlingsinnehåll, säger Lena Hallengren.

Det betyder till exempel att ungdomar med kriminellt beteende, funktionsnedsättningar eller allvarlig psykiatrisk problematik behöver placeras på ett sätt så att deras behov tillgodoses. Detta är ungdomar som sinsemellan ofta behöver olika insatser.

Även situationen i familjehem ska utredas. Utredaren ska bland annat se över hur fler lämpliga personer kan erbjuda sig att ha familjehem. Förutsättningarna för ett nationellt register över familjehem ska också ses över.

Det råder brist på familjehem i dag, säger Hallengren.

Utredare blir riksdagsledamoten Carina Ohlsson (S).

Precis som ministern säger är det ett brett och viktigt uppdrag, säger hon.

Annons

Annons

Stora brister

Det finns en rad exempel på uppdagade brister i verksamheterna bara det senaste året.

Exempelvis slog IVO:s inspektörer larm i maj om missförhållandena på ett HVB-hem i Dalsland. På flickhemmet hade det förekommit våld, kränkningar och förvanskade journaler. I juni försvann en liten pojke från ett HVB-hem i centrala Hagfors – endast iförd blöja. Han hittades död i vattnet vid strandkanten. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har stängt boendet och barnen omplacerats.

TT: Uppdraget ska redovisas 10 april 2023, det handlar om år innan detta kan leda till förändring?

Det är inte lång tid för ett så komplicerat uppdrag, säger Hallengren, och påpekar att regeringen har vidtagit och vidtar flera andra åtgärder parallellt.
Många åtgärder görs löpande. Men det här helhetsgreppet kommer att spela stor roll och göra stor nytta.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

390kronor

Vår Premiumtjänst fyller ett år – det firar vi med ett kanonerbjudande! Du får ett helår för endast 390 kronor.